import dat

Ako na import dát 1/2

Často sa môže používateľ stretnúť s tým, že potrebuje importovať do systému nejaké množstvo dát. Možností ako to spraviť je viac, dnes si predstavíme import dát do systému z externého súboru.

Problematiku si najlepšie predstavíme v rámci vzorového príkladu.

Treba zobraziť aktuálny stav na sklade pre 100 rôznych materiálov v transakcii MB52. Po spustení transakcie sa zobrazí jej vstupná obrazovka, pričom nás bude zaujímať horná časť transakcie, kde sa nachádza položka Materiál.

mb52

Ak by označenie pre číslo materiálov bolo vytvorené tak, že údaje sú radené za sebou (napr. SK0000001, SK0000002,.. , SK0000100), potom by bolo riešenie veľmi jednoduché a teda do prvého poľa (1.- obrázok nižšie) by sa zadalo číslo materiálu SK0000001 a do druhého poľa (2.- obrázok nižšie) zase číslo materiálu SK0000100.

mb52

Čo ale v prípade, ak čísla materiálov sú rôzne?

Tu treba použiť externý súbor, v ktorom budú zadané všetky čísla materiálov, ktoré treba importovať do systému (súbor s dátami možno vytvoriť napr. v programe MS Excel a uložiť do formátu CSV).

data

Po vytvorení súboru späť do transakcie MB52, pri položke Materiál klik na ikonu na konci riadku..

match kod

.. a zobrazí sa dialógové okno s názvom Viacnásobný výber pre materiál..

okno

V okne teraz treba načítať údaje z externého súboru, takže klik na ikonu..

import

.. a zobrazí sa..

okno

.. a tu treba vyhľadať externý súbor na disku pre import, označiť ho kliknutím a následne klik na tlačidlo Otvoriť pre načítanie všetkých riadkov súboru do dialógového okna Viacnásobný výber pre materiál.

import okno

Teraz už len importované údaje potvrdiť stlačením klávesy F8. V tomto momente sú dáta importované v poliach pre položku Materiál a používateľ môže zobraziť aktuálny stav materiálov na sklade po stlačení klávesy F8.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.