Vyhlásenie o ochrane súkromia pre internetové stránky saperp.sk.

Zverejnené informácie sa vzťahujú na zásady ochrany súkromia návštevníkov internetových stránok. Ochrana stanovuje niekoľko oblastí, ktoré sú zamerané na súkromie návštevníkov stránok a súčasne tiež predstavuje dôležité informácie pre návštevníkov týchto stránok.

Oblasti:

Internetové stránky

Majiteľ internetových stránok projektu SAPERP nastavil aktívny prístup k ochrane súkromia návštevníkov vrátane potrebných krokov na ochranu ich súkromia po celú dobu návštevy týchto stránok.

Reklamy a sponzorované odkazy

Tieto internetové stránky môžu obsahovať sponzorované odkazy a reklamy, ktoré sú dostupné prostredníctvom reklamných partnerov alebo externých spoločností. Kliknutím na zverejnené reklamy alebo odkazy bude návštevník presmerovaný na internetové stránky inzerentov, ktorí môžu používať súbory cookies a ich následne využívať podľa oblasti ich použitia.

Návštevník kliknutím na tieto odkazy berie na vedomie, že na dané stránky pristupuje na vlastné riziko. V tomto prípade je potrebné, aby si návštevník podrobne prečítať zásady ochrany osobných údajov zverejnené na stránkach daných partnerov alebo spoločností. Internetové stránky projektu SAPERP nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody či dôsledky spôsobené tým, že boli navštívené externé stránky kliknutím návštevníka na uverejnené odkazy a reklamy.

Externé odkazy a sociálne siete

Aj keď internetové stránky projektu SAPERP obsahujú iba preverené (samozrejme vždy k dátumu vytvorenia článku, odkazu alebo príspevku) odkazy na externé internetové stránky prevádzkované tretími stranami, návštevníci stránok projektu SAPERP majú podľa vlastného uváženia vždy zachovať určitú opatrnosť pri kliknutí na tieto externé internetové odkazy.

Súčasne návštevníci stránok berú na vedomie, že kliknutie na uverejnené externé odkazy spravia iba na svoje vlastné riziko a majiteľ internetových stránok projektu SAPERP nebude niesť žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov návštevníkov na internetových stránkach tretích strán a škody spôsobené navštívením akýchkoľvek externých odkazov.

Bezpečnosť osobných údajov

Boli prijaté primerané bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo zmene osobných údajov návštevníkov týchto stránok. Dôležitou informáciou ale je, že prenos dát cez internet je v niektorých prípadoch vystavený nebezpečenstvu a teda nie je možné zabezpečiť 100% bezpečnosť odoslaných dát prostredníctvom internetu.

Kontakt a komunikácia

Návštevníci internetových stránok projektu SAPERP môžu kontaktovať majiteľa týchto stránok použitím pripraveného formuláru na stránke Kontakt alebo odoslaním správy e-mailom na info@saperp.sk a podľa vlastného uváženia poskytnúť v odoslanej správe aj osobné údaje (meno, e-mailová adresa).