Transakcie sa používajú k získaniu prístupu k jednotlivým systémovým, alebo používateľským programom, ktoré sú triedené podľa aplikačnej oblasti prípadne modulov a na volanie preddefinovaných procesov. V systéme sa transakcia spustí napríklad zadaním jej technického názvu (T-code) do príkazového riadku.

sap menu transakcia
Transakcie Menu SAP

Zoznam transakcií pre jednoduchšiu prácu so štandardným Menu SAP (štruktúra menu pritom obsahuje zoznam všetkých dôležitých nástrojov s triedením podľa oblasti ich použitia), ktoré je súčasťou hlavnej obrazovky SAP Easy Access.

Prevziať dokument

 

Pravdepodobne sa veľa používateľov už zaoberalo otázkou, či existuje zoznam všetkých kódov transakcií.

Systém SAP obsahuje skutočne množstvo transakčných kódov, pričom je dôležité zdôrazniť, že najnovšia verzia podnikového informačného systému SAP S/4HANA obsahuje oproti verzii SAP R/3 (ECC 6) veľa nových transakcií ale zase naopak, niektoré pôvodne dostupné transakcie už jednoducho nie sú súčasťou systému.

Nižšie sú uvedené odkazy na prevzatie zoznamu na väčšinu používaných kódov transakcií. Po prevzatí a zobrazení dokumentu, je možné vyhľadávať transakcie podľa popisu alebo technického názvu transakcie.

sap zoznam transakcia
Transakcie systému SAP

Zoznam transakcií s triedením podľa ich technického názvu, aktuálne dostupný na prevzatie vo formáte PDF súborov.

Prevziať dokument – transakcie, názov od 0 do 9
Prevziať dokument – transakcie, názov od A do D
Prevziať dokument – transakcie, názov od E do H
Prevziať dokument – transakcie, názov od I do L
Prevziať dokument – transakcie, názov od M do P
Prevziať dokument – transakcie, názov od Q do T
Prevziať dokument – transakcie, názov od U do X

 

Zoznam transakcií sa priebežne aktualizuje.