sap query

Ako upraviť Query report – dopyt 1/4

Na úvod krátka informácia k tomu seriálu.

Tento seriál je súčasťou väčšieho školenia pre vytváranie Query reportov, ktoré nadväzuje na už viacero pôvodne uverejnených článkov vzťahujúcich sa práve k oblasti Query. Aktuálne sa teda školenie rozširuje o ďalšie zaujímavé informácie, ktoré budú postupne prezentované v rozsahu 4 nových seriálov (podobnejšie informácie k nim nájdete v článku Ako upraviť query report – informácie k seriálom).

A teraz k téme.

V minulej časti sme dokončili zmeny v rámci infosady a dnes sa zameriame na úpravu dopytu.

Po spustení transakcie SQ01 a výbere skupiny používateľov SAPERP (tj. tej skupiny, ku ktorej bola vytvorená infosada MV_TSTC_REPORT priradená a súčasne skupiny, pre ktorú sme pôvodne vytvorili dopyt SAP_Transakcie), bude teraz potrebné zapísať do poľa Query názov dopytu SAP_Transakcie a potom kliknúť na tlačidlo InfoSet Query.

Zobrazí sa obrazovka InfoSet Query..

sap query

.. kde pre pridané polia Text transakcie a Jazykový kľúč (sú z tej novej tabuľky TSTCT), je teraz potrebné nastaviť zobrazenie k obidvom poliam a to pre prehľadovú časť obrazovky reportu kliknutím pravého tlačidla v stĺpci Výstup na „prázdny štvorec“.

Týmto sa nám zobrazí ponuka pre Výstup..

sap query

.. kde pre pole Jazykový kľúč musíme nastaviť Len hodnota a pre Text transakcie zase Len text.

Tip: Ak by sa napríklad pre jazykový kľúč SK v položke Výstup nastavilo Hodnota a text, potom by v reporte boli zobrazené už 2 stĺpce a to SK a Slovenčina, v prípade nášho nastavenia Len hodnota sa zobrazí iba 1 stĺpec a to SK.

Pre pole Jazykový kľúč bude potrebné doplniť nastavenie zobrazenia aj pre výberovú časť obrazovky dotazu a to kliknutím v stĺpci Výber na „prázdny štvorec“. Týmto bude pre používateľa k dispozícii po spustení dotazu okrem filtrovania podľa transakcie, aj možnosť pre filtrovanie údajov podľa dostupného jazyka (SK Slovenčina, EN Angličtina,..) v systéme.

Po nastavení bude stav v pravej časti obrazovky..

sap query

V spodnej časti obrazovky budú viditeľne pridané nové stĺpce Text transakcie a Jazykový kľúč.

Vzhľadom k tomu, že tieto stĺpce sú ale informačne previazané na údaje stĺpca T-kód, kliknutím ľavého tlačidla na názov stĺpca Program, podržaním tlačidla myši a potom následným presunutím o 2 stĺpce smerom doprava, dostaneme už finálne poradie zobrazenia stĺpcov pre report.

Po nastavení bude stav..

sap query

Tip: Ak by bola požiadavka na zobrazenie popisu transakcií vždy iba v slovenskom jazyku, potom riešením je, aby v pravej časti obrazovky pre Jazykový kľúč bol doplnený do poľa Hodnota údaj SK.

sap query

V obrazovke InfoSet Query si môže používateľ zmeniť niektoré nastavenia a testovať dopyt ešte pred jeho uložením, ale o tom až nabudúce 🙂 .


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *