V ponuke podnikových informačných systémov dnes možno nájsť skutočne množstvo zaujímavých softvérových riešení a to od domácich ako aj zahraničných vývojárskych spoločností. Tieto riešenia pritom pokrývajú v určitom rozsahu rôzne oblasti (financie, nákup, predaj, ľudské zdroje, výrobu, skladovanie,..) dôležité hlavne pre stredné a väčšie podniky.

Internetové stránky saperp.sk ako vzdelávací projekt, sú zamerané na školenie práce v podnikovom informačnom systéme od spoločnosti SAP.

Cieľom projektu je priniesť množstvo zaujímavých informácií..

  • testované pracovné postupy dostupné vo forme článkov
  • užitočné tipy a rady pre zjednodušenie každodennej práce v systéme
  • odborné poradenstvo pre začínajúcich používateľov pri riešení problémov
  • ponuku školiacich materiálov určených na bezplatné prevzatie
  • možnosť oddychovej formy vzdelávania (naučiť sa niečo dôležité zo systému SAP a ešte sa pritom aj zabaviť)
  • prehľad kvalitných podporných softvérových nástrojov

.. a tým tak pomáhať používateľom systému SAP R/3 a vyššie, v ich profesionálnom raste a postupne im tak umožniť získavať množstvo dôležitých vedomostí.

Vízia projektu

Dostupné informácie, ktoré sú prínosom pre každého používateľa podnikového informačného systému od spoločnosti SAP.

Posolstvo projektu

Pravidelne prinášať kvalitné pracovné postupy, dokumentáciu a užitočné informácie k systému.