V ponuke podnikových informačných systémov dnes možno nájsť množstvo zaujímavých softvérových riešení od domácich ako aj zahraničných vývojárskych firiem. Tieto riešenia pritom pokrývajú v určitom rozsahu rôzne oblasti (financie, nákup, predaj, ľudské zdroje, výrobu, skladovanie,..) dôležité hlavne pre stredné a väčšie spoločnosti.

Internetové stránky saperp.sk sú vytvorené ako vzdelávací projekt so zameraním na podnikový informačný systém od spoločnosti SAP.

Cieľom projektu je priniesť nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj..

  • testované pracovné postupy dostupné vo forme článkov
  • užitočné tipy a rady pre zjednodušenie každodennej práce v systéme
  • prehľad kvalitných podporných softvérových nástrojov
  • odborné poradenstvo pre začínajúcich používateľov pri riešení problémov
  • ponuku publikácií a príručiek určených na bezplatné prevzatie
  • možnosť oddychovej formy vzdelávania (naučiť sa niečo dôležité zo systému SAP a ešte sa pritom aj zabaviť)

.. a tým tak pomáhať používateľom systému SAP R/3 a vyššie, v ich profesionálnom raste a postupne im tak umožniť získavať množstvo dôležitých vedomostí.

Vízia projektu

Dostupné informácie, ktoré sú prínosom pre každého používateľa podnikového informačného systému od spoločnosti SAP.

Posolstvo projektu

Pravidelne prinášať kvalitné pracovné postupy, on-line školenia, testy, dokumentáciu a užitočné softvérové nástroje.