Internetové stránky saperp.sk prinášajú množstvo článkov hlavne so zameraním na začínajúcich používateľov, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo majú len minimálne skúsenosti s prácou v podnikovom informačnom systéme od spoločnosti SAP.

Cieľom tejto časti stránok je ešte viac zjednodušiť začiatky práce so systémom.

Určite sa zhodneme v tom, že slovo „Ako“ (čo je v podstate aj súčasť názvu tejto stránky), bude práve v začiatkoch dosť často používateľom vyslovené a to v rámci otázok typu „Ako sa prihlásim“, „Ako spravím..“, alebo „Ako vytvorím..“.

A práve tu je prvá pomoc pre Vás.

Priebežne sú tu aktualizované odkazy na články triedené do oblastí, ktoré sú potrebné pre začínajúceho používateľa si prečítať v danom poradí, aby mal k dispozícii základné informácie k prihláseniu do systému, k popisu pracovného prostredia SAP Easy Access po prihlásení a samozrejme práci v rámci tohto prostredia.

Ďalšie dôležité informácie je možné si prečítať na blogu, kde sú v rámci niekoľkých kategórií pravidelne uverejňované články.

 
Všeobecné informácie
 1. Produkčný systémwww.saperp.sk/produkcny-system/
 2. Testovací systémwww.saperp.sk/testovaci-system/
 3. Vývojový systémwww.saperp.sk/vyvojovy-system/
 4. Prostredie SAP GUIwww.saperp.sk/prostredie-sap-gui/
 5. Program SAP Logonwww.saperp.sk/sap-logon/ 
 6. Dialógové oknowww.saperp.sk/dialogove-okno/
 7. SAP transakciawww.saperp.sk/co-je-to-sap-transakcia/
Informácie o používateľovi
 1. SAP používateľwww.saperp.sk/sap-pouzivatel
 2. SAP Key userwww.saperp.sk/dolezitost-tzv-sap-key-user-vo-firme/
 3. Oprávnenie používateľawww.saperp.sk/opravnenie-pouzivatela/
 4. Nastavenie profiluwww.saperp.sk/zakladne-nastavenie-profilu-pouzivatela/
Prihlásenie do systému
 1. Prihlásenie do systémuwww.saperp.sk/prihlasenie-do-systemu-sap/
 2. Nastavenie heslawww.saperp.sk/nastavenie-hesla/
 3. Jazyková verzia systémuwww.saperp.sk/jazykova-verzia-systemu/
Prostredie po prihlásení
 1. Obrazovka po prihláseníwww.saperp.sk/popis-obrazovky-po-prihlaseni/
 2. Menu SAPwww.saperp.sk/menu-sap/
 3. Obľúbené položkywww.saperp.sk/oblubene-polozky/
Začíname v SAP Easy Access
 1. Otvorenie SAP okna (režim)www.saperp.sk/ako-otvorit-sap-okno/
 2. Odhlásenie zo systémuwww.saperp.sk/ako-sa-odhlasit-zo-systemu/
 3. Spustenie transakciewww.saperp.sk/ako-spustit-transakciu/
 4. Hlásenie systémuwww.saperp.sk/hlasenia-v-stavovom-riadku/
 5. SAP polewww.saperp.sk/sap-pole/

Poznámka autora blogu:

Dôležitou informáciou je, že aj keď uverejňujem jednotlivé články v maximálne možnej miere zrozumiteľne pre začínajúceho používateľa a súčasne pokrývam dôležité oblasti a témy práce v systéme, vždy je tu samozrejme možnosť pre zaslanie otázky k oblasti, ktorej popis ste na blogu nenašli alebo v prípade, ak popis vybranej témy nebol dostatočne zrozumiteľný.

V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

Miloš