sap tok dokladov

Vytvorené doklady a ich prepojenie

Pri práci v systéme sa postupne vytvárajú rôzne doklady, ktoré sú navzájom prepojené a používateľ má možnosť si v ľubovoľnom čase zobraziť prehľad týchto prepojených dokladov. Ako príklad použijeme zobrazenie prehľadu k zákazke.

Po spustení transakcie VA03, ktorá sa používa na zobrazenie vytvorenej zákazky..

zákazka doklad

.. zadať do poľa Zákazka číslo dokladu (napr. 2100055912).

Ak by sme si chceli teraz zobraziť túto zákazku, tak stlačením klávesy ENTER si zobrazíme jej obsah. V našom prípade ale chceme sa pozrieť na prehľad vytvorených dokladov, ktoré sú nejakým spôsobom s danou zákazkou previazané.

Takže klik na ikonu (na obrázku vyššie sa nachádza v pravej časti pod nápisom Zobrazenie zákazky odberateľa: Vstup)..

.. a následne sa zobrazí prehľad Tok dokladov.

sap tok dokladov

Súčasťou takto zobrazených informácií môže byť okrem čísiel jednotlivých dokladov, napríklad aj dátum vytvorenia dokladu, jeho hodnota alebo status spracovania.

V prípade potreby si môže používateľ zobraziť detail ľubovoľného z dokladov a to po kliknutí na číslo vybraného dokladu a stlačení klávesy F8 si doklad zobrazí. Zobrazenie označeného dokladu je pritom možné spraviť aj kliknutím na ikonu..

doklad

A ako sa potom dostať späť?

Po stlačení klávesy F3 sa zobrazí predchádzajúca obrazovka s prehľadom prepojených dokladov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *