nastavenie kluc

Ako zobraziť kľúč položky zoznamu

Používateľ sa môže často stretnúť s tým, že potrebuje v rámci nejakej transakcie vybrať zo zoznamu (číselník) tú správnu položku, ale z popisu nemusí byť jednoznačne jasné, ktorá položka bude vhodná napríklad pre určitý interný projekt.

SAP ponúka niekoľko riešení pre číselník a to vo forme ako textový popis alebo označenie číselníka cez kľúč a práve ten jednoznačne identifikuje záznam v zobrazenom zozname. Použitie kľúča by som prezentoval na transakcii MM01, ktorej funkcia je zameraná na založenie nového materiálu, prípadne pre doplnenie nového nastavenia pre už existujúci materiál.

Príklad zobrazenia:

Možnosť č.1

Ak nie je nastavené zobrazenie kľúča, položky sú v číselníku zobrazené nasledovne..

mm01 material nastavenie
Možnosť č.2

Ak je nastavené zobrazenie kľúča, položky sú v číselníku zobrazené už vrátane kľúča (napr. POEN, POLO,..)..

mm01 material nastavenie

A teraz kde sa to nastavuje.

Po prihlásení do systému v hlavnom menu obrazovky SAP Easy Access, po stlačení kombinácie kláves ALT a F12, prípadne po kliknutí na poslednú ikonu zobrazenú v nástrojovej lište s názvom Údržba lokálneho layoutu sa zobrazí ponuka:

nastav

Po kliknutí na položku Možnosti… sa zobrazí dialógové okno, kde v časti Interaction Design (Interaktívny dizajn) možno zmeniť nastavenie používateľského rozhrania, v našom prípade zapnúť alebo vypnúť zobrazenie pre kľúč položky zoznamu.

nastavenie visual kluc

Povolenie alebo zrušenie zobrazenia pre kľúč v zozname (číselník) sa nastavuje v záložke Visualization 1 (Vizualizácia 1) a v položke Show keys within dropdown lists (Zobraziť kľúče vo výklopných zoznamoch).

nastavenie kluc zoznam

Zobrazenie pre kľúč bude povolené označením prázdneho poľa Show keys.. (Zobraziť kľúče..), prípadne môže používateľ povoliť ešte triedenie položiek v zozname podľa kľúča cez Sort by keys.. (Vo výklopných zoznamoch triediť podľa kľúča pre efektívne zadávanie klávesnicou).

Použitím tohto jednoduchého nastavenia sa môže používateľ lepšie orientovať pri práci s položkami v rôznych zoznamov (číselníkoch) a tým eliminovať nesprávny výber položiek.

Nastavenie je potrebné ešte potvrdiť kliknutím na tlačidlo Apply (Prevzatie) a potom kliknutím na tlačidlo OK bude okno zatvorené. Zmeny niektorých nastavení sa ale prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení do systému.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *