Transakcie Menu SAP

Transakcie Menu SAP
97 Downloads

Zoznam transakcií pre jednoduchšiu prácu so štandardným Menu SAP (štruktúra menu obsahuje rozdelenie všetkých dôležitých nástrojov triedených do kategórií), ktoré je umiestnené na hlavnej obrazovke systému SAP Easy Access.