abap

Jednoduchý projekt v jazyku ABAP II 1/12

Dnešným článkom sa pustíme do nového seriálu k programovaniu v jazyku ABAP. Nadviažeme na už rozpracovaný projekt (začali sme ho v pôvodnom seriály Jednoduchý projekt v jazyku ABAP), budeme pokračovať v téme a predstavíme si množstvo dôležitých informácií.

V rámci tohto nového seriálu sa teda vrátime k ABAP programu pre zobrazenie výsledku základných matematických operácií a upravíme jeho zdrojový kód tak, aby používateľ po spustení získal možnosť si vo vstupnej obrazovke programu zapísať ním požadované číselné hodnoty potrebné pre spracovanie nastavených matematických operácií a súčasne, aby mal aj možnosť voľby nastavenia pre zobrazenie doplnkových informácií na výstupe.

To ale samozrejme nebude všetko..

Na úvod sa zamerajme najskôr na vstupnú obrazovku programu (návrh obrazovky s definovaním všetkých vstupných polí, popisu a nastavenia jednotlivých parametrov) a až následne na zdrojový kód (doplnenie zdrojového kódu o prepojenie na vstupné polia ako aj voliteľné funkcie pre možnosť zobrazenia doplnkových informácií).

Obrazovka programu

Vzhľadom na návrh zdrojového kódu z pôvodného seriálu, pripravíme si vstupnú obrazovku pre náš program tak, aby mal používateľ po jeho spustení k dispozícii možnosť zadať 2 ľubovoľné (kladné) celé čísla pre spracovanie matematických operácií a súčasne aby si mohol tiež vybrať zobrazenie doplnkových informácií k cieľovej tabuľke a k dátumu a času kompletného spracovania výpočtov.

Najskôr si pre program navrhneme jednoduchú úvodnú obrazovku.

Vzhľad bude nasledovný:

sap abap

Ako je vidieť na obrázku, obrazovku sme si rozdelili do blokov na 2 funkčné časti:

Blok Základné matematické operácie
– tu budeme od používateľa požadovať, aby zapísal čísla potrebné pre spracovanie matematických operácií.

Blok Možnosti zobrazenia
– v tejto časti zase používateľovi umožníme možnosť voľby pre zobrazenie niekoľkých doplnkových informácií.

Obrazovku pre náš program si teraz naprogramujeme použitím ABAP príkazov.

Zdrojový kód programu:

Po spustení transakcie SE38 si otvoríme zdrojový kód programu Z_SKOLENIE k editácii a do pripraveného kódu priamo pod deklaráciu premenných DATA: … treba doplniť tento zápis..

sap abap

Do kódu som doplnil upresňujúci komentár, takže pri vizuálnom porovnaní obrázku vstupnej obrazovky programu a vyššie zobrazeného zdrojového kódu, by malo byť v podstate obratom celkom jednoznačné, ktoré časti ABAP kódu sú medzi sebou navzájom programovo previazané (použité prvky v zdrojovom kóde, sú v zápise umiestnené presne pod sebou v takom poradí, ako sú súčasne aj zobrazené na vstupnej obrazovke programu).

K zápisu PARAMETERS by som ale doplnil dôležitú informáciu.

V komentároch v zdrojovom kóde som totiž neuviedol popis k doplnku OBLIGATORY, ktorý je zapísaný v časti PARAMETERS v bloku č.1 pre CISLO1 a CISLO2. Funkcia tohto doplnku, je pritom celkom zaujímavá. Program by bolo možné spustiť samozrejme aj bez OBLIGATORY, ale v zdrojovom kóde by bolo potom potrebné doplniť funkčný blok. V ňom by si systém kontroloval, či boli do obidvoch vstupných polí zadané nejaké číselné údaje a ak nie, potom by obratom zobrazením nejakej správy o tom informoval používateľa.

Ale načo si zbytočne komplikovať život 🙂 ?

Takže OBLIGATORY toto všetko spraví za programátora, pretože pre polia CISLO1 a CISLO2 sa týmto automaticky nastaví status povinného poľa (t.j. od používateľa bude systémom vyžadované zapísať do daného poľa číselný údaj, inak nebude môcť ďalej pokračovať v práci s programom s tým, že môže použiť len funkciu pre návrat späť z obrazovky alebo zatvorenie režimu).

V nasledujúcej časti seriálu si vstupnú obrazovku programu upravíme tak, aby popis jednotlivých jej prvkov bol zrozumiteľný pre používateľa.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *