abap

Jednoduchý projekt v jazyku ABAP II 2/12

Ako som v minulej časti uviedol, dnes sa zameriame na úpravu vstupnej obrazovky nášho programu, presnejšie na doplnenie popisu pre jednotlivé programové prvky zobrazené na obrazovke tak, aby boli zrozumiteľné pre používateľa.

Postup doplnenia popisu pre prvky nie je vôbec komplikovaný.

V hlavnom menu transakcie SE38 (po otvorení programu pre editáciu) treba kliknúť v menu na položku Textové symboly..

sap abap

.., následne sa zobrazí obrazovka s už vybranou záložkou s rovnakým názvom (v poradí ide hneď o prvú záložku z celkového počtu 3, ktoré patria do skupiny Textové prvky ABAP).

sap abap

Vo vytvorenom zdrojovom kóde, sú uvedené až 3 takéto textové symboly so zdrojovým zápisom text-číslo (napríklad: text-001), pričom sa používajú pre vypísanie definovaného textu k prvkom zobrazeným na obrazovke programu vo zvolenom jazyku (v našom príklade ide o slovenský jazyk).

Ako je vidieť na obrázku vyššie, v záložke Textové symboly sa požadovaný text zapíše pre konkrétny „číselný symbol“, pritom význam jednotlivých stĺpcov je:

Sym – číselné označenie pre textový symbol
Text – používateľom vytvorený popis pre textový symbol
Ved(1) – tento údaj automaticky zapíše SAP (ide o počet znakov, z ktorých pozostáva napísaný popis v poli Text)
Ved(2) – toto číslo zapíše používateľ a určuje maximálny počet znakov, ktoré je možné použiť pre zapísanie popisu v poli Text

Pre náš program budeme ale potrebovať vyplniť ešte ďalšie údaje.

Úplne na začiatku, po tom ako bol doplnený nový zdrojový kód (ten bol súčasťou prvej časti tohto seriálu) do programu pre zobrazenie prvkov, by systém tieto prvky zobrazil na obrazovke presne podľa ich zapísania v kóde (teda napríklad vo vstupnej obrazovke by sa nezobrazil popis voľby „Zobraziť dátum a čas výpočtu“, ale by tam systém zobrazil len „CHB1“, z čoho by v podstate používateľ asi veľa informácií nezistil..).

A presne práve z dôvodu, aby vstupná obrazovka programu bola vizuálne a používateľsky korektne pripravená, je potrebné pre jednotlivé prvky doplniť správny popis.

Táto informácia sa pre použité prvky nastavuje v poradí druhej záložke s názvom Výberové texty.

sap abap

Význam názvu prvku v poli Názov, je viac-menej jednoznačný.

V podstate pri prvom zobrazení tejto záložky obsahujú jednotlivé názvy definovaných prvkov (CHB1, RDB1,…) obrazovky z kódu v stĺpci Text len údaj ?… . Tento, povedzme tomu štandardne prednastavený systémový text, je potrebné len prepísať vhodným popisom pre vybraný prvok (napríklad pre RDB1 bude zapísaný popis Informácie k tabuľke).

Nakoniec nám v textových prvkoch zostala ešte posledná záložka a to Nadpisy zostáv, ale o tom až nabudúce.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *