sap job

SAP Job a niečo na úvod

V systéme sú pre používateľov k dispozícii zaujímavé možnosti, ktorými si môžu po nastavení rôznych podmienok pripraviť automatické a súčasne aj pravidelné spúšťanie požadovaných úloh v určitý čas alebo obdobie a to bez potreby ďalšieho zásahu zo strany používateľa.

Ide o systémový proces s jednoduchým názvom „Job“.

Joby automatizujú rutinné procesné úlohy a pomáhajú tak v konečnom dôsledku optimalizovať prácu v systéme SAP. Pre definovanie a naplánovanie úloh spustiteľných na pozadí pripravených napríklad k plánovanému automatickému spracovaniu dát, sa používa transakcia SM36.

Transakcia SM36.

sap sm36 job

Pre založenie jobu má systém pre používateľa ako pomôcku pripraveného prehľadného sprievodcu, ktorý používateľa prevedie založením jobu doslova krok za krokom až po finálne vytvorenie požadovanej úlohy.

sap job

…spustenie sprievodcu pre vytvorenie a definovanie jobu

Výhody spracovania úloh cez job:
– menší rozsah manuálnej práce a navýšenie automatizácie spracovania v systéme
– možnosť naplánovania úloh podľa požiadaviek používateľa
– pri práci sa znižuje potrebná úroveň interakcie s používateľom
– spustenie úloh na pozadí bez zásahu používateľa
– možnosť naplánovania spustenia jobu v čase, keď je nižšia záťaž (napríklad menej prihlásených používateľov) v systéme
– ide o ideálne riešenie pre časovo náročnejšie spracovanie alebo získanie dát zo systému

Samozrejmosťou pri nastavení jobu, je definovanie priority pre spustenie priradením do tried a to:
Trieda A : Kritická priorita – ide o prioritné požiadavky na spracovanie pracovných procesov
Trieda B : Stredná priorita – požiadavka je spustená ihneď, ako sú úlohy z triedy A ukončené
Trieda C : Nízka priorita – požiadavka je spustená v momente, keď úlohy triedy A a B sú ukončené

Prostredníctvom transakcie SM37 má používateľ k dispozícii zase prostredie pre manažment jobov.

Transakcia SM37.

sap job sm37

Riadiace objekty spravovania jobov môže používateľ zobrazovať, aktivovať alebo zapínať ich trasovanie, ktoré sa zapisuje do logu daného dialógového procesu, použitím transakcie SM61 (zobrazenie zoznamu riadiacich objektov).


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *