sap query sqvi

Transakcia SQVI a vytvorenie reportu 2/5

Dnes sa pustíme do vytvorenia jednoduchého reportu použitím transakcie SQVI.

Po spustení transakcie zadať do prázdneho poľa QuickView názov pre náš nový report (napríklad MV_TEST) a potom klik na tlačidlo Založenie. Zobrazí sa dialógové okno..

sap sqvi

.., kde do poľa Názov treba zadať popis pre nový report, potom v časti 1. Zdroj dát: z ponuky vybrať položku Join tabuliek (to preto, lebo v rámci tohto seriálu budeme prepájať medzi sebou viac tabuliek – ak by sme si chceli spraviť report iba nad jednou tabuľkou, tak ponecháme nastavenie v tejto časti na položke Tabuľka a v časti 2. Dáta z tabuľky.. by sme zadali názov SAP tabuľky, napríklad MARA) a tiež ešte zvoliť voľbu Základný režim (režimy sa dajú neskôr prepínať medzi sebou).

sap sqvi
.. nastavenie potvrdíme kliknutím na túto ikonu

Po potvrdení nastavenia sa zobrazí prostredie, v ktorom budeme pokračovať v založení podkladu pre výber zdroju dát, ktorý potrebujeme pripraviť, aby nám report vôbec niečo zobrazil.

sap sqvi

A môžeme pokračovať.

.. takže klik na túto ikonu (tento postup použijeme 2x, aby sme vložili až 2 tabuľky – viď. text nižšie)

V zobrazenom dialógovom okne do poľa Tabuľka zadáme názov SAP tabuľky.

Najskôr zadať názov tabuľky MARA a stlačiť klávesu ENTER. Potom opäť klik na vyššie uvedenú ikonu, ale tentoraz zadáme názov tabuľky MARC a opäť stlačíme klávesu ENTER.

Po doplnení relevantných tabuliek bude stav v okne nasledovný..

.. a ako je zobrazené na obrázku, tabuľky sa automaticky prepojili na úrovni poľa MATNR, čo je číslo materiálu v jednotlivých tabuľkách.

.. po kliknutí na túto ikonu sa spustí kontrola, či je prepojenie tabuliek správne (v stavovom riadku by mal systém vypísať hlásenie Definované podmienky join sú správne)

Teraz už len stlačiť klávesu F3 a čo spraviť ďalej, to si ukážeme v ďalšom pokračovaní tohto seriálu.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *