sap query

Ako upraviť Query report – infosada a tabuľky 1/2

Na úvod krátka informácia k tomu seriálu.

Tento seriál je súčasťou väčšieho školenia pre vytváranie Query reportov, ktoré nadväzuje na už viacero pôvodne uverejnených článkov vzťahujúcich sa práve k oblasti Query. Aktuálne sa teda školenie rozširuje o ďalšie zaujímavé informácie, ktoré budú postupne prezentované v rozsahu 4 nových seriálov (podobnejšie informácie k nim nájdete v článku Ako upraviť query report – informácie k seriálom).

A teraz k téme.

V tomto seriály si ukážeme, ako možno doplniť do infosady novú tabuľku, prepojiť ju s pôvodnou tabuľkou a získať tak k dispozícii viac údajov pre dopyt a teda finálny report (zostavu).

Poďme si teda upraviť infosadu.

Po spustení transakcie SQ02 a zadaní názvu infosady MV_TSTC_REPORT do poľa Infosada, ju bude možné editovať po kliknutí na tlačidlo Zmena.

Zobrazí sa..

sap query

.. (v ľavej časti obrazovky sú zobrazené dátové polia tabuľky TSTC a v pravej časti zase skupina polí 01 Kódy transakcií SAP) a potom klik na ikonu..

join query
Klávesová skratka: CTRL a SHIFT a F6

Použitie: Definovanie prepojenia pre použité SAP tabuľky (po kliknutí na túto ikonu, bude zobrazená obrazovka pre doplnenie tabuliek a vytvorenie vzájomného prepojenia medzi: pole a tabuľky)

Po kliknutí na uvedenú ikonu sa zobrazí..

sap query

.., následne klik na ikonu..

Klávesová skratka: SHIFT a F1

Použitie: Zadanie názvu novej tabuľky pre doplnenie do infosady

Po kliknutí na túto ikonu bude zobrazené dialógové okno, kde do poľa Tabuľka treba zapísať názov SAP tabuľky pre doplnenie, v našom príklade pôjde o tabuľku TSTCT (z tejto tabuľky bude získaná informácia k popisu transakcie, ktorej technický názov sa nachádza v poli TCODE pôvodnej tabuľky TSTC).

Týmto spôsobom si môže používateľ podľa požiadavky samozrejme doplniť aj viac tabuliek za predpokladu, že budú obsahovať tabuľkové polia vhodné pre vzájomné prepojenie.

sap query

Ako je zobrazené na obrázku vyššie, systém prepojil 2 tabuľkové, tzv. kľúčové (určuje ho znak „kľúča“ so zobrazením vedľa technického názvu poľa tabuľky) polia s názvom TCODE medzi tabuľkou TSTC a TSTCT.

Súhlasím s názorom, že tento príklad na prepojenie tabuliek nie je úplne perfektný a celé riešenie by sa dalo nastaviť aj iným spôsobom, ale to ani nebolo v tomto prípade dôležité. Účelom nášho príkladu bolo v prvom rade poukázať na to, ako jednoducho si môže používateľ cez „príbuzné“ tabuľkové polia prepojiť 2 a viac tabuliek navzájom medzi sebou a v podstate tak získať jeden väčší, previazaný zdroj informácií v infosade k vytvoreniu dopytu pre zobrazenie finálneho reportu.

Po prepojení tabuliek treba spustiť ešte kontrolu pre vytvorené prepojenie.

Takže klik na ikonu..

ikona
Klávesová skratka: F8

Použitie: Kontrola podmienky vytvoreného prepojenia tabuliek

Ak by boli pri kontrole zistené nejaké chyby v podmienke prepojenia, systém by k tomu obratom zobrazil chybové hlásenie, v opačnom prípade bude používateľa len informovať vypísaním správy v stavovom riadku okna o správnosti definovania podmienok.

Stlačením klávesy F3 sa vykoná návrat do pôvodnej obrazovky transakcie SQ02, kde sme editovanie začínali.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *