sap

Analytické a podnikové technológie

V minulom článku som načrtol tému zameranú na oblasti dostupných technológií, dnes si teda predstavíme dve z týchto oblastí.

Analytické technológie

Ponuka riešení vychádza z metodického spracovania získaných dát za účelom vyhodnotenia s dôrazom na vopred definované analýzy. Tieto technológie sa používajú v mnohých odvetviach, aby spoločnosti mohli robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Analytické údaje sa od seba navzájom môžu odlišovať podľa spôsobu získania vstupných dát na základe rozsahu, účelu alebo zamerania samotných analýz.

V oblasti informačných technológií majú použité analytické technológie osobitný význam v kontexte rôznych zrealizovaných IT auditov, kedy sa preverujú samotné informačné systémy akým je aj SAP a práca v ňom z pohľadu interných operácií v nadväznosti na rozbehnuté alebo práve zavádzané procesy. Takže takto získané údaje prostredníctvom dostupných analytických technológií sa používajú na určenie, či zavedený informačný systém účinne dokáže ochrániť a spracovať dáta v požadovaných úrovniach pre splnenie plánovaných cieľov spoločnosti.

Ideálne je spracovanie analytickou technológiou v reálnom čase, ktorá v sebe zahŕňa dynamické analýzy a zobrazenie správ na základe vložených dát do informačného systému.

Podnikové technológie

Portfólio týchto riešení pre implementáciu, je na trhu prezentované ako obrovská knižnica možností a konkurenčná výhoda pre všetky tie spoločnosti, ktoré požadujú kvalitný informačný systém pre obrovské objemy dát, detailne premyslené a strategické riadenie podniku, plánovanie úloh, funkcie zamerané na predaj, služby a ľudské zdroje ako aj spoľahlivú archiváciu podnikových informácií.

Pripravené softvérové nástroje umožňujú spoluprácu v rámci celého podniku, kombinujú sa tu osvedčené postupy s inovatívnymi riešeniami a tým sa tak spoločnostiam otvárajú možnosti pre stabilné prostredie a nové obchodné príležitosti. Navyše poskytujú aj možnosť, ako efektívne a rýchlo prepojiť zamestnancov so zákazníkmi a obchodnými partnermi v rámci podnikových procesov a použitých aplikácií.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *