sap r/3 architektura

Architektúra systému

V tomto článku by som sa zameral na popis architektúry systému SAP R/3.

Prostredie systému SAP je založené na 3-vrstvovej architektúre typu klient / server a z pohľadu vrstiev ide o používateľské (prezentačné), aplikačné a databázové rozhranie (tieto rozhrania alebo vrstvy pri spracovaní informácií medzi sebou spolupracujú a poskytujú si tak priestor pre optimálne prerozdelenie práce).

Popis jednotlivých vrstiev architektúry:

sap r/3 architektura
Prezentačná vrstva

Často skôr hovoríme o používateľskej vrstve, ktorej úloha sa zameriava na obojstrannú interakciu medzi SAP GUI (grafické používateľské rozhranie) a koncovými používateľmi systému SAP. Prezentačná vrstva je priamo naviazaná na použité technické prevedenie, t.j. štandardné stolové alebo prenosné počítače, prípadne tablety s nainštalovaným SAP GUI pre použitý operačný systém v zariadení.

Aplikačná vrstva

Ide o vrstvu, ktorú môžeme považovať za základnú vrstvu, alebo tiež srdce celého systému SAP. Vrstva obsahuje množstvo spustiteľných programov a tiež pomocných nástrojov so zameraním na spracovanie obchodnej logiky (napr. spustenie klientskych transakcií a zostáv, alebo prístup do databázy). Zabezpečuje tiež všetky dôležité funkcie a systémové služby pre komunikáciu medzi prezentačnou a databázovou vrstvou a tým rozdeľuje pracovnú záťaž medzi jednotlivé pracovné procesy.

Databázová vrstva

Pri tejto vrstve ide o úložisko všetkých dôležitých informácií a dát, ako sú napr. obchodné údaje alebo interné dáta (tabuľky, štruktúry, prípadne ďalšie objekty), ktoré sú pripravené na základe vystavených systémových požiadaviek pre spätné načítanie alebo editovanie.

Z pohľadu technického prevedenia ide o riešenie s vyladenými databázovými počítačmi (servery) postavenými na stabilných, špeciálnych viac-procesorových systémoch vybavených rýchlymi a kapacitne veľkými pevnými diskami (samozrejme sú k dispozícii už aj iné riešenia, ale potreba zálohovania na pevných diskov zostáva stále veľmi dôležitým prvkom) a s dostatočne veľkou operačnou pamäťou.

Databázová vrstva má najvyššiu prioritu z pohľadu dostupnosti, spoľahlivosti a výkonu (výkon databázovej vrstvy výraznou mierou ovplyvňuje dostupné možnosti pre rozšírenie celého informačného podnikového systému).

Pre lepšiu predstavivosť, ako to celé pracuje v rámci uvedených vrstiev, pripájam jednoduchý príklad.

Ak používateľ vykoná nejakú činnosť ako napríklad spustenie položky z menu ľubovoľnej transakcie alebo aktiváciu funkčnej klávesy, riadenie systému prechádza z prezentačnej do aplikačnej vrstvy, kde sa spustia vybrané časti ABAP programu. V prípade, ak by program spustil kód pre zobrazenie dialógového okna k zadaniu údajov, riadenie sa opäť presunie do prezentačnej vrstvy a čaká až používateľ ukončí prípadné zapísanie vstupných dát v obrazovke.

Po zadaní potrebných údajov do polí okna a stlačení napríklad klávesy F8, sa znova presunie riadenie do aplikačnej vrstvy, kde spustená časť ABAP programu smeruje požiadavku pre získanie dát na databázovú vrstvu (program takto priamo požiada o dátové záznamy databázy). Po prevzatí, načítaní požadovaných informácií z databázy na základe zadania vstupných údajov používateľom v pôvodnom dialógovom okne, sa potom riadenie nakoniec opäť presunie až do prezentačnej vrstvy a zobrazí sa tak v okne napríklad prehľad prijatých dodávateľských faktúr za zvolené obdobie.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *