sap hana s4

Informácie k SAP Hana 3/3

Dnes si vstupné informácie k téme SAP Hana uzatvoríme a pozrieme sa na príklad k procesu ukladania a načítania dát.

Tak napríklad máme nejakú tabuľku dodávateľov, kde sú uložené informácie k jednotlivým nákupným objednávkam daného dodávateľa. Nech uvedená tabuľka pozostáva z 10 stĺpcov s celkovým počtom 1000 záznamov, pričom každý riadok predstavuje jeden kompletný záznam pre objednávku. V poslednom stĺpci s názvom MN sa nachádza pre každú objednávku objednané množstvo nejakého materiálu.

Požiadavka by bola zistiť celkové množstvo objednaného tovaru zo všetkých vystavených objednávok.

V prípade štandardného ERP riešenia by systém zisťoval požadovanú hodnotu postupným čítaním dát riadok po riadku s tým, že začína čítať údaje od 1 stĺpca v tabuľke. V tomto prípade by teda systém musel prečítať až 10 000 údajov za všetky vytvorené nákupné objednávky, aby zistil potrebnú informáciu a to je samozrejme výrazná systémová záťaž.

Naopak pri SAP Hane ide o prepracovanejší spôsob, pretože systém sa zameria iba na posledný stĺpec (t.j. ten s názvom MN) a zo zaznamenaných údajov v rámci stĺpca sa vypočíta celkové množstvo objednaného materiálu.

Prínos riešenia SAP Hana je pre podniky doslova rozhodujúci a v plnom rozsahu dokáže splniť všetky požadované obchodné potreby spoločnosti. Ide o inováciu s garanciou ďalšieho rozvoja, ktorá prinesie podnikom veľa zaujímavých výhod. Často sa dá na internete stretnúť s názorom, že ide o najrýchlejšie rozvíjajúci sa produkt v histórii SAP technológií.

SAP Hana sa zameriava na obchodné transakcie, pokročilú analýzu, mobilitu a tiež aj na obchodnú spoluprácu. Popri spôsobe konfigurácie a relatívne ľahkej integrácie, navyše poskytuje aj pevný základ, na ktorom bude možné budovať novú generáciu aplikácií a tým sa stáva dostatočne flexibilná pre podnikanie.

Niekoľko dôležitých vlastností tohto riešenia:

– okamžitá a nepretržitá dostupnosť k veľkému objemu uložených informácií
– optimálne nastavené vyhľadávanie údajov
– rýchle spracovanie systémových transakcií a tým tiež aj možnosť efektívnejšieho rozhodovania
– vzhľadom na rýchlejšie spracovanie dát ide aj o zvýšenie produktivity a kvality práce
– odstránenie obmedzenia pre podrobné analýzy väčšieho množstva dát
– kvalitné a pokročilé analýzy údajov ako aj monitoring firemných procesov
– zaistenie bezpečného prístupu ku všetkým uloženým dátam

A to všetko ako už bolo písané, prebieha samozrejme v reálnom čase.

V prípade SAP Hana ide teda o úplne novú generáciu softvérového, technického a databázového riešenia zameraného na dosiahnutie vysokého výkonu a rýchlosti spracovania obchodných procesov, zjednodušenie vytvorenej infraštruktúry, podrobné analyzovanie a spracovanie veľkého objemu podnikových dát v reálnom čase a súčasne prepracovanú a okamžitú analýzu dostupných dát.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *