sap java

Jazyk Java

Pred niekoľkými rokmi bola na trhu predstavená nová integračná platforma SAP NetWeaver, kde našiel svoje uplatnenie programovací jazyk Java (od verzie SAP Web Application Server 6.20 je už možnosť používať jazyk Java). Následne sa zrealizovalo zavádzanie duálnych aplikačných serverov, kde jedna funkčná časť bola spustená pre jazyk Java a druhá časť zase pre jazyk ABAP (Java ako aj ABAP sú programovacie jazyky, ktoré sú implementované nezávisle na použitej platforme).

V procese prevzatia programovacieho jazyka sa stala Java veľmi dôležitým prvkom pre vytvorenie spoľahlivej infraštruktúry systému SAP a vývoj podnikových Java EE aplikácií v prostredí platformy SAP NetWeaver.

Výhody jazyka Java sú zrejmé pre implementáciu rôznych požiadaviek, možnosť vytvorenia komponentov alebo rozsiahlych internetových aplikácií, ktoré sprístupnia synchronizáciu medzi systémom SAP a prípadnými externými systémami.

Pre priblíženie možností jazyka Java by som uviedol niekoľko príkladov:

– vytvorenie prepojenia medzi uloženými informáciami v externej databáze systému zákazníka a dátami uloženými v tabuľkách podniku. Týmto sa zabezpečí stav, kedy by sa podľa nastavenia zmenené údaje v primárnej databáze premietli v danej štruktúre do cieľovej databázy
– nastavenie komunikácie medzi externým (obchodný partner, zákazníci) a interným systémom spoločnosti, prípadne prepojenia ešte na ďalší informačný systém
– využitie internetového portálu k on-line avizovaniu dodávok tovaru do centrálnych skladov zo strany jednotlivých dodávateľov a následné automatické vytvorenie nákupných objednávok (prípadne aj vytvorenia predajných objednávok zo strany odberateľov) z internetu priamo do systému SAP

Internetové služby sú v súčasnosti dosť využívané a ich popularita bude v budúcnosti len napredovať.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *