sap hana s4

Informácie k SAP Hana 1/3

Štandardne je podnikový systém vytvorený pre spracovanie veľkého množstva rôznych transakcií s prepojením na databázu, pričom procesne získané dáta sú následne použité prostredníctvom jednotlivých modulov systému. V podstate sa môže relatívne často vyskytnúť situácia, kedy spracovanie väčšieho objemu transakcií bude už časovo výrazne náročnejšie než pri menšom vyťažení systému. Ide pritom teda o nežiaduci stav, ktorý smeruje k časovému oneskoreniu pri výmene údajov a v dosť veľkej miere aj k negatívnemu ovplyvneniu efektívnosti manažérskeho rozhodovania na základe pripravených dát z prevádzky podniku.

Účinnosť a efektivita systémového riešenia je pre rozhodovanie v riadení všetkých procesov podniku veľmi dôležitá a aj z toho dôvodu bolo potrebné prísť na trh s novým a výkonným riešením.

Týmto riešením je Hana.

SAP Hana z pohľadu možnosti pre získanie informácií poskytuje dosť veľký priestor na potrebné školenia, ktoré by v plnom rozsahu oboznámili používateľov o spôsobe práce a možnostiach tejto technológie. Preto aj ďalšie riadky tohto seriálu nemajú za úlohu podrobne informovať o Hane, ale len predstaviť jej možnosti a porovnať pôvodné a toto nové databázové riešenie.

Pri SAP Hana ide o najnovšiu technológiu z ponuky medzinárodnej spoločnosti SAP, ktorá umožňuje spracovanie množstva rôznych systémových transakcií vrátane analýzy a to v reálnom čase. Je to v zásade kombinácia technického a softvérového riešenia. Implementácia SAP Hana umožňuje dosiahnuť veľmi rýchle odozvy na vytvorený databázový dopyt, ktorého výpočty v prípade štandardných SQL databáz by boli časovo oveľa náročnejšie. Dôležité je teda povedať, že už nejde o databázu ako takú, ale aj o výkonné aplikačné / serverové riešenie s internetovou podporou a množstvom softvérových nástrojov.

Cieľom je mať vždy čo najaktuálnejší obraz stavu podnikania, najlepšie by to asi vyjadrila myšlienka..

„Mať prístup k údajom z predaja ešte skôr, než zákazník opustí priestory predajne po svojom nákupe.“

Na dosiahnutie cieľového spracovania veľkých objemov dát v reálnom čase sa SAP Hana opiera o využitie softvérových technológií pri použití moderného technického zázemia (vysoká rýchlosť je pritom dosiahnutá nielen spracovaním v operačnej pamäti, ale aj možnosťou naplno využiť niekoľko x-jadrových procesorov / server).

Ide teda o technológiu, ktorá zahŕňa nástroje k optimalizácii ukladania a spätného načítania dát z databázy umiestnenej v pamäti. Práve umiestnenie celej databázy v rámci operačnej pamäti serveru, sa považuje za jednu z kľúčových vlastností SAP Hana popri spôsobu ukladania informácií. Výrazný nárast rýchlosti spracovania dát spočíva teda vo využití operačnej pamäti a „zrušení“ zapisovania a prípadného načítania informácií z uloženej databázy na disku.

Komplikované a časovo náročné spracovanie dát nie je vykonávané v aplikačnej vrstve systému, ale je presunuté na databázu.

Tým sa SAP Hana stavia do pozície riešenia, ktorého používanie prezentuje ako zmysluplnejšie a dôležitejšie pre podniky. Na rozdiel od štandardných databázových riešení, kde sa ukladajú informácie tzv. riadkovým spôsobom, sa ale v SAP Hane primárne dáta ukladajú tzv. stĺpcovým spôsobom.

V ďalšom článku k téme si porovnáme klasické riešenie so SAP Hana.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *