abap

Jednoduchý program v jazyku ABAP 4/4

Dnes tému vytvorenia jednoduchého programu v jazyku ABAP uzatvoríme, ale skôr než program spustíme, vysvetlime si najskôr význam symbolov a príkazov, ktoré sú zobrazené na obrazovke.

abap editor

Na začiatku zdrojového kódu na riadku č. 1 až 5, sa nachádza blok s označením kombinácie symbolov *&. Ako sme si popísali v článku Štruktúra ABAP programu, ak riadok začína na symbol *, potom všetko za ním na danom riadku sa v jazyku ABAP považuje už za komentár (t.j. poznámky, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za pomôcku pre programátora, aby sa mohol lepšie zorientovať v zdrojovom kóde v prípade spätných opráv alebo pri doplnení kódu o nové programové bloky).

Práve v tejto časti sa odporúča si zapísať informáciu ohľadne autora a zamerania programu, doplniť tiež informácie k verziám kódu vrátane stručného popisu k vytvoreným zmenám a tiež netreba zabudnúť ani na dátum vytvorenia zmien v kóde.

Ďalej nasleduje príkaz REPORT (riadok č.6), ktorý je vždy na začiatku kódu programu a za ním (medzera = 1 znak) sa zapisuje názov pre program začínajúci na písmeno Z (v názve programu sa nemôžu používať medzery a preto sa pre rozdelenie písmen alebo slov používa znak _tj. „podtržník“) a končiaci „bodkou“.

Príkaz WRITE (riadok č.8) sa používa na vypísanie textového reťazca na obrazovku, rôznych symbolov alebo tiež aj definovaných premenných. V našom programe príkaz vypíše na obrazovku textový reťazec, ktorý je zapísaný medzi jednoduchými úvodzovkami.

A teraz ako postupovať pri spustení programu.

V podstate treba dodržať nasledovné poradie jednotlivých krokov:

ikona

1/ Klávesová skratka: CTRL a S
Použitie: Uloženie zapísaného zdrojového kódu (nielen pred spustením programu, ale aj priebežne sa odporúča ako aj v iných programovacích jazykoch, ukladať si pre istotu aktuálne rozpracovaný projekt)

ikona

2/ Klávesová skratka: CTRL a F2
Použitie: Spustenie kontroly správnosti zápisu kódu (v prípade zistenia chybného zápisu sa nedostatky musia najskôr opraviť a až potom bude možné prejsť na ďalší krok a to aktiváciu)

ikona

3/ Klávesová skratka: CTRL a F3
Použitie: Aktivácia (podľa rozsahu projektu sa môže zobraziť okno so zoznamom neaktívnych objektov, ktoré po označení budú stlačením klávesy ENTER aktivované)

ikona

4/ Klávesová skratka: F8
Použitie: Spustenie vytvoreného ABAP programu

Po postupnom spustení jednotlivých krokov..

abap program

.. sa na obrazovke zobrazí text Ahoj svet!.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *