abap

Jednoduchý program v jazyku ABAP 4-4

Dnes tému vytvorenia jednoduchého programu v jazyku ABAP uzatvoríme, ale skôr než program spustíme, vysvetlime si najskôr význam symbolov a príkazov, ktoré sú zobrazené na obrazovke.

abap editor

Na začiatku zdrojového kódu na riadku č. 1 až 5, sa nachádza blok s označením kombinácie symbolov *&. Ako sme si popísali v článku Štruktúra ABAP programu, ak riadok začína na symbol *, potom všetko za ním na danom riadku sa v jazyku ABAP považuje už za komentár (t.j. poznámky, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za pomôcku pre programátora, aby sa mohol lepšie zorientovať v zdrojovom kóde v prípade spätných opráv alebo pri doplnení kódu o nové programové bloky).

Práve v tejto časti sa odporúča si zapísať informáciu ohľadne autora a zamerania programu, doplniť tiež informácie k verziám kódu vrátane stručného popisu k vytvoreným zmenám a tiež netreba zabudnúť ani na dátum vytvorenia zmien v kóde.

Ďalej nasleduje príkaz REPORT (riadok č.6), ktorý je vždy na začiatku kódu programu a za ním (medzera = 1 znak) sa zapisuje názov pre program začínajúci na písmeno Z (v názve programu sa nemôžu používať medzery a preto sa pre rozdelenie písmen alebo slov používa znak _tj. „podtržník“) a končiaci „bodkou“.

Príkaz WRITE (riadok č.8) sa používa na vypísanie textového reťazca na obrazovku, rôznych symbolov alebo tiež aj definovaných premenných. V našom programe príkaz vypíše na obrazovku textový reťazec, ktorý je zapísaný medzi jednoduchými úvodzovkami.

A teraz ako postupovať pri spustení programu.

V podstate treba dodržať nasledovné poradie jednotlivých krokov:

ikona

1/ Klávesová skratka: CTRL a S
Použitie: Uloženie zapísaného zdrojového kódu (nielen pred spustením programu, ale aj priebežne sa odporúča ako aj v iných programovacích jazykoch, ukladať si pre istotu aktuálne rozpracovaný projekt)

ikona

2/ Klávesová skratka: CTRL a F2
Použitie: Spustenie kontroly správnosti zápisu kódu (v prípade zistenia chybného zápisu sa nedostatky musia najskôr opraviť a až potom bude možné prejsť na ďalší krok a to aktiváciu)

ikona

3/ Klávesová skratka: CTRL a F3
Použitie: Aktivácia (podľa rozsahu projektu sa môže zobraziť okno so zoznamom neaktívnych objektov, ktoré po označení budú stlačením klávesy ENTER aktivované)

ikona

4/ Klávesová skratka: F8
Použitie: Spustenie vytvoreného ABAP programu

Po postupnom spustení jednotlivých krokov..

abap program

.. sa na obrazovke zobrazí text Ahoj svet!.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *