abap

Štruktúra ABAP programu

Dnes sa pozrieme na úvodné informácie (téma bude súčasťou ďalších článkov k programovaniu, kde sa už budú prezentovať rôzne zadania alebo väčšie riešenia – všetko samozrejme s popisom) k štruktúre zápisu zdrojového kódu v jazyku ABAP.

ABAP program môže byť typu „spustiteľný“ (zdrojový kód začína príkazom report vrátane názvu programu a obsahuje rôzne bloky) alebo typu „include“ a ten sa používa ako modul pre iné programy.

V podstate sa štandardný ABAP program skladá zo zostavy systémových komponentov:

• zdrojového kódu obsahujúceho príkazy jazyka ABAP
• používateľského rozhrania vytvoreného zo systémových častí a textových prvkov
• variantov pre vstupné polia vo výberových obrazovkách podľa požiadavky používateľov
• dokumentácie (tá bude v tomto prípade závislá od nastaveného jazyka) k programu
• komentára zapísaného priamo do zdrojového kódu pre zdokumentovanie vybraných častí programu

Zdrojový kód jazyka ABAP pozostáva z troch častí:

• úvodné textové informácie o programe a to vo forme komentára
• deklaračná časť – deklarácie tabuliek, premenných, výberových obrazoviek s jednotlivými parametrami,.. 
• funkčná časť – bloky udalostí a procedúry (podprogram – ide napríklad o často sa opakujúce úlohy), ktoré tvoria samotnú logiku spracovania programového kódu

abap

Príklad na zápis:

Najskôr je to úvodný komentár k programu.

************************************************************************
* Názov programu:
* Verzia / dátum poslednej aktualizácie:
* Autor:
* Popis k programu:
*———————————————————————-*
* História k verziám:
*
************************************************************************

Nasleduje deklaračná časť, ktorá sa začína zadaním názvu pre program (za príkazom report) a definovaním potrebných tabuliek, typov, polí, premenných,..

*———————————————————————–
* Zadanie názvu pre program
*———————————————————————–
REPORT
*———————————————————————–
* Definícia tabuliek
*———————————————————————–
TABLES:
*———————————————————————–
* Definícia typov
*———————————————————————–
TYPES:
*———————————————————————–
* Definícia polí, premenných,…
*———————————————————————–
DATA:
*———————————————————————–
* Definícia pre konštanty
*———————————————————————–
CONSTANTS:

*———————————————————————–
* Definícia, nastavenie parametrov pre úvodnú obrazovku programu
*———————————————————————–
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK ??? WITH FRAME.
PARAMETERS: ???

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK ???.

Po nastavení v deklaračnej časti zdrojového kódu, nasleduje vytvorenie funkčnej časti programu.

*———————————————————————–
* Inicializácia vstupných dát, parametrov
*———————————————————————–
INITIALIZATION.
*———————————————————————–
* Definícia bloku jednotlivých udalostí
*———————————————————————–

………..
*———————————————————————–
* Začiatok definície bloku
*———————————————————————–
START-OF-SELECTION.

………..
*———————————————————————–
* Ukončenie definície bloku
*———————————————————————–
END-OF-SELECTION.
…..
………..

Zápis programu v jazyku ABAP sa vytvára postupnosťou príkazov, ktoré sú navzájom oddelené bodkou.

V rámci zdrojového kódu si môže programátor zapisovať aj svoje komentáre (ide o celkom dôležitú informáciu v prípade, ak sa bude časom spätne riešiť nejaká úprava v zdrojovom kóde programu, alebo kód bude upravovať iný programátor).

Zápis komentára (je vidieť aj vyššie v článku, v zápise príkladu na štruktúru zdrojového kódu) v programe:

• ak je na začiatku riadku, potom začína symbolom *
• ak je na konci riadku, potom sa začína symbolom “ (t.j. všetko za symbolom je komentár)

A ešte jedna zaujímavosť.

Formátovanie (t.j. zápis zdrojového kódu bude prehľadnejší a programátor sa v ňom bude oveľa lepšie orientovať) zapísaného zdrojového kódu môže programátor v editore spustiť kliknutím..

• na tlačidlo Pretty Printer, ktoré sa nachádza v nástrojovej lište transakcie SE38
• na položku v hlavnom menu transakcie SE38 s názvom Spracovanie a následne kliknutím na položku Pretty Printer, prípadne aj stlačením klávesovej skratky Shift + F1

Po kliknutí na tlačidlo Pretty Printer resp. uvedenú položku v menu, sa zdrojový kód formátuje a v stavovom riadku okna sa zobrazí systémové hlásenie Zdrojový text bol formátovaný.

V nasledujúcich článkoch k programovaniu sa pozrieme na niekoľko zaujímavých transakcií, ktoré obsahujú rôzne príklady v jazyku ABAP a teda informácie dôležité nielen pre začínajúceho programátora.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *