abap

Programujeme v jazyku ABAP I 1/18

Vstupné informácie k programovaciemu jazyku a jeho histórii, sme si už popísali v článku Jazyk ABAP.

Dnešným článkom sa začína nový seriál pre začínajúcich programátorov so zameraním na základy programovania v jazyku ABAP. Cieľom seriálu je, aby si používateľ mohol podľa potreby správne zvoliť vhodné techniky programovania ako aj samostatne navrhovať, vyvíjať a spätne udržiavať vytvorené programy.

Aké sú teda vlastne dôvody pre programovanie v systéme?

Systém SAP obsahuje množstvo rôznych programov (transakcií,..), ktoré vo väčšine prípadov v dostatočnom rozsahu pokryjú všetky požiadavky zo strany používateľov danej spoločnosti. Niekedy ale tieto povedzme im „univerzálne“, alebo prípadne štandardne dodané riešenia v systéme môžu z pohľadu finálnych potrieb spoločnosti obsahovať aj určité funkčné medzery, ktoré je potrebné naprogramovať.

Dôvodom pre programovanie, je teda vytvorenie inak riešených systémových pracovných nástrojov alebo prehľadov oproti dodanému SAP štandardu a to samozrejme podľa požiadaviek zo strany používateľov konkrétneho oddelenia podniku, dohodnutých špecifikácii projektu, prípadne podľa dohôd medzi zákazníkom a dodávateľom a podobne. Nie je teda v podstate nič neobvyklé, ak sú v systéme interne pripravené používateľské transakcie, ktoré sa viac či menej odkláňajú od nastaveného štandardu systému SAP.

Dôležitým prvkom pre programátora, je prepracované vývojové prostredie.

ABAP má tak ako aj mnohé iné jazyky svoje vlastné vývojové prostredie, čo je priestor v ktorom sú pre programátora pripravené všetky dôležité nástroje so zameraním na vývoj, ladenie a testovanie pripravených prevádzkovo-ekonomických programov. V systéme SAP je takýmto prostredím ABAP Development Workbench (tzv. object navigator sa zobrazí po spustení transakcie SE80) a je to v podstate integrované rozhranie s prístupom ku rôznym vývojárskym nástrojom.

V prostredí transakcie SE80 sú v usporiadanej hierarchii zobrazené mnohé objekty ako napríklad program, alebo tabuľky v jednotlivých vývojových triedach (len pre spresnenie, vývojová trieda v sebe zahŕňa naviazané objekty, ktoré môžu byť neskôr prenesené do produkčného klienta ako samostatný programový balík).

se80 abap

Aj keď je vývojové prostredie dôležité pre programovanie, to ale automaticky neznamená, že je vždy potrebné pri vývoji používať transakciu SE80. Naopak osobne preferujem samostatné používanie viacerých transakcií a to bez spustenia tohto integrovaného vývojárskeho riešenia. Tento prístup je ale samozrejme vyslovene čisto individuálny, podľa rozhodnutia každého programátora.

V nasledujúcej časti seriálu sa pozrieme na štruktúru a spôsob zápisu zdrojového kódu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.