sap produkcia

Produkčný systém

Dnes sa zameriame na zaujímavú tému a priblížime si niekoľko základných ale pritom dôležitých informácií pre každého začínajúceho používateľa.

Pri práci v systéme SAP prichádza používateľ do kontaktu štandardne (vo firmách je možné sa stretnúť aj s iným typom systémov – napr. systémom pripraveným iba pre školenia) s nasledujúcimi možnosťami:

Produkčný systém

(tzv. produkcia) – ide o prevádzku systému s reálnymi tzv. „ostrými“ dátami

Testovací systém

(tzv. test) – jeho zameranie je na testovanie nových funkcií alebo vylepšení a zmien pre prevádzku

Vývojový systém

(tzv. vývoj) – využíva sa primárne na konfiguráciu, nastavovanie systému a programovanie

Rozdelenie treba považovať za všeobecný základ, ide o najbežnejšie a súčasne tiež aj odporúčané nastavenie.

Uvedené typy sa požiadavkami na zabezpečenie, ponúkanými funkčnými možnosťami (samozrejme vždy podľa nastavenej úrovne pre oprávnenie jednotlivých používateľov) ako aj ich obsahom, čo znamená množstvom a zameraním uložených dát, od seba navzájom odlišujú.

Dnes si popíšeme niečo o produkčnom systéme.

sap produkcia

Štandardný používateľ bude mať vždy povolený prístup do produkčného systému (alebo inak povedané do „produkcie“). Pre prípadné otestovanie pripravených prevádzkových zmien alebo novej funkcionality nejakých postupov, tiež aj do testovacieho systému.

Prístup do systému má používateľ vždy v rámci prideleného používateľského oprávnenia (t.j. možnosti, ktoré má povolené vykonávať v systéme) a to zaradením do skupiny jednotlivých používateľov vo firme podľa oddelenia alebo tiež pracovnej pozície.

A ešte niečo k zabezpečeniu.

Ak by sme sa zaoberali otázkou bezpečnosti uložených dát alebo jednotlivých spustených systémových procesov, tak v prípade každej spoločnosti určite ide pri produkčnom systéme o typ systému, ktorý musí spĺňať vysokú úroveň zabezpečenia. Je to ale celkom pochopiteľné, pretože práve tento typ systému obsahuje už spomenuté tzv. „ostré“ reálne dáta (v prevádzke vytvárané dáta na vstupe a výstupe), ku ktorým pristupujú všetci používatelia a sú teda pochopiteľne priamo životne dôležité pre každú spoločnosť.

Nielen z dôvodu bezpečnosti ale aj pre možnosť na spätné dohľadanie autora zásadných systémových zmien, sa v produkčnom systéme nikdy nerealizujú nastavenia dôležitých parametrov tohto systému (to sa nastavuje vo vývojovom systéme).


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *