sap modul crm bw ps wf

SAP modul (CRM, BW, PS a WF)

V predchádzajúcich článkoch som popísal niekoľko dôležitých modulov podnikového informačného systému SAP, ktorý je určitou systémovou skladačkou. A v rámci tejto „skladačky“, je dôležité vzájomné prepojenie množstva rôznych funkcií, ktoré v zásade tvoria to podstatné a tým sú moduly.

Pre pomoc pri riadení podnikových činností, ponúka SAP aj ďalšie zaujímavé moduly.

Tu sú niektoré z nich.

Modul CRM (Customer Relationship Management) – riadenie vzťahov so zákazníkmi

Jednoducho je to modul pre starostlivosť o zákazníkov. Podpora všetkých dôležitých procesov v oblasti riadenia obchodných vzťahov so zákazníkmi a tiež s nimi súvisiacich činností (marketingové plánovanie, riadenie a správa obchodných príležitostí, evidencia spolupráce zamestnancov, partnerov a zákazníkov,…) a to vo forme priamej komunikácie, alebo s použitím internetu, mobilných telefónov a podobne. Ide o dôležité nástroje pre marketing, služby a analýzy.

Modul BW (Business Warehouse) – report

Tu je zameranie hlavne na riadenie spoločnosti a to za účelom optimalizácie interných procesov pri použití reportovania zo získaných systémových údajov za jednotlivé úseky podniku. Informácie sú sprístupnené prostredníctvom pripravených nástrojov na vytváranie rôznych prehľadov a podrobných analýz.

Modul PS (Project System) – správa projektov

Ďalší dôležitý modul systému SAP, pretože ide o integrovaný softvérový nástroj pre monitorovanie, riadenie a plánovanie projektov. Obsahuje prepojenia s modulom kontrolingu, ľudských zdrojov a na objekty logistiky.

Modul WF (Workflow) – riadenie obehu dokumentov

Používa sa pre automatické spracovanie priradených úloh a podnikových informácií so zameraním na optimálne zvýšenie efektivity a produktivity všetkých nastavených podnikových procesov. Workflow tak umožňuje udržiavať organizačnú štruktúru spoločnosti v súlade s definovanou zodpovednosťou jednotlivých pracovníkov a prispieva tak k prepojeniu prednastavených typov úloh medzi pracovníkov spoločnosti podľa vytvorenej podnikovej šablóny.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *