sap modul fi co mm

SAP modul (FI, CO a MM)

Podnikový informačný systém SAP ako softvérový produkt, pozostáva z viacerých navzájom previazaných modulov, ktoré medzi sebou funkčne spolupracujú. Tieto moduly sú navrhnuté tak, aby riešili rôzne procesy v rámci podniku a to napríklad vzťahy so zákazníkmi, personálnu oblasť, logistiku alebo finančné riadenie.

V tomto a v nasledujúcich článkoch, sa zameriam len na všeobecný popis vybraných modulov systému SAP, t.j. tieto články nemajú za úlohu Vás podrobne oboznámiť s kompletnými možnosťami všetkých dostupných modulov, ale iba informačne zaradiť vybrané moduly do oblastí ich použitia.

Poďme si teda postupne stručne popísať niektoré zo SAP modulov.

Modul FI (Financial Accounting) – finančné účtovníctvo

Oblasť riadenia finančných transakcií v podniku podľa nastavených medzinárodných účtovných štandardov, ako aj lokálnych noriem pre danú krajinu. Modul je veľmi flexibilný, v reálnom čase informuje podnik o aktuálnej finančnej situácii, poskytuje úplnú dokumentáciu pre možné účtovné prípady a spravuje dáta v rámci finančných a obchodných transakcií v jednotnom systéme. Súčasťou sú tiež nástroje pre finančné výkazníctvo.

Modul CO (Controling) – kontroling

Dôležitá riadiaca súčasť systému, ktorá podporuje proces plánovania, vyhodnocovania a monitorovania (náklady, výnosy) činnosti podniku. Je možné sledovať plánované náklady za jednotlivé obchodné procesy spoločnosti a následne ich porovnávať so skutočnými finančnými nákladmi. Súčasťou sú aj analýzy z pohľadu ziskovosti, kde sa vyhodnocujú náklady a výnosy pre jednotlivé trhové oblasti. Získané údaje sú dôležité pre finančné účtovníctvo.

Modul MM (Material Management) – skladové hospodárstvo a logistika

Kompletná správa všetkých činností materiálového hospodárstva –  kmeňové dáta materiálov (tovar, obal, ..), evidencia skladových pozícií a účtovných zásob materiálov, riadenie zásob podľa množstva na základe vystavených interných alebo externých požiadaviek a podobne.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *