sap modul pp pm qm

SAP modul (PP, PM a QM)

V téme modulov podnikového systému SAP pokračujeme a dnes sa pozrieme na stručný popis modulu PP, PM a QM.

Modul PP (Production Planning) – plánovanie výroby

Ide o dôležitý modul, ktorý obsahuje definované postupy nielen pre štandardné typy výroby (zákazková, projektová,..) za účelom spracovania podrobného plánovania, priebežného získavania prevádzkových údajov a samozrejme riadenia výroby. Modul spolupracuje s hlavnými kmeňovými dátami, plánovaním predaja a distribúcie zdrojov, požiadavkami na materiál alebo plánovaním nákladov na výrobu.

Modul PM (Plant Maintance) – údržba a servis

Tento modul zahŕňa aj servisné riadenie, spracovanie a kompletizáciu nastavených interných požiadaviek na údržbu v rámci podniku. Umožňuje plánovať pravidelnú údržbu spôsobom, ktorý bude čo najmenej rušivým pre všetky oddelenia výroby a predaja v podniku so zameraním na optimálnu úroveň dostupnosti všetkého technického vybavenia.

Modul QM (Quality Management) – manažment kvality

Pomáha pri riadení kvality výroby v rozsahu nastavených podnikových procesov pre odberateľov podľa ISO noriem s prepojením na interné laboratórne informačné systémy a je prepojený na modul MM. Cieľom modulu je urýchliť podnikanie spoločnosti prijatím štruktúrovaných a funkčných spôsobov pre riadenie kvality v rôznych nastavených procesoch.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *