sap pole

SAP pole

Pri práci v systéme sa používateľ štandardne stretáva s viacerými typmi polí, ich význam je pritom dôležitý pre prácu a preto si ich v dnešnom článku popíšeme.

Polia môžeme rozdeliť do 4 kategórií.

Povinné polia

Ak sú v transakcii zobrazené povinné polia, musia byť tieto vyplnené o požadované údaje, pretože inak nebude možné pokračovať v práci s transakciou (ak pole nebude vyplnené, systém v stavovom riadku zobrazí hlásenie, napr. Vyplňte všetky povinné polia). Pole sa dá rozoznať od iných veľmi jednoducho a to podľa ikony, ktorá je v rámci poľa umiestnená.

sap pole
Voliteľné polia

V tomto prípade ide o štandardné polia, ktoré slúžia na spresnenie vstupnej požiadavky k zobrazeniu prehľadu alebo vykonaniu nejakej funkcie. Tieto voliteľné polia teda môžu aj nemusia byť vyplnené (dôležitá informácia je, že napríklad ak ide o spustenie nejakého prehľadu, tak v prípade zadania údajov do týchto polí sa môže urýchliť vyhľadávanie a teda aj samotné zobrazenie požadovaných údajov).

sap pole
Pred-vyplnené polia

Po spustení transakcie je tento typ poľa automaticky vyplnený údajom, ktorý pre danú transakciu v rámci vytvorenej varianty nastavil používateľ. V podstate ide o veľmi šikovné riešenie, aby sa polia nemuseli vždy vyplňovať tými istými údajmi. Týmto spôsobom si môže používateľ vyplniť povinné polia a voliteľné ponechať pre prípadné „doladenie“ vstupnej požiadavky v transakcii.

sap pole
Blokované polia

Toto je celkom špecifický typ, pretože niektoré polia môžu byť blokované (farebne zvýraznené) a teda systém nepovolí zmenu v týchto poliach až pokiaľ sa ich systémové nastavenie nezmení. Súčasne tieto polia môžu byť vopred vyplnené údajmi.

sap pole

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.