sap query

SAP Query a infosada

V minulom článku k téme SAP Query sme si predstavili oblasti a používateľské skupiny a dnes to bude infosada.

Zdrojom údajov a určitou funkčnou oblasťou súčasne, je infosada. Tá poskytuje svoj špeciálny pohľad na databázu celého systému. Podľa cieľového zadania pre finálny report sa pri vytváraní zdrojovej infosady väčšinou (používajú sa ale tiež aj iné spôsoby, ako napríklad možnosť priameho čítania iba z jednej tabuľky alebo databázy) najskôr musia definovať vybrané tabuľky systému v rámci nastavenia dátového poľa a potom už len jednoduchým prepojením dôležitých polí pripojených tabuliek sa pripraví jej základný podklad (toto všetko bude podrobne vysvetlené už čoskoro – je pripravená séria článkov, ako príklad vytvorenia jednoduchého Query reportu – od založenia infosady až po dopyt).

K vytvoreniu infosady vrátane možnosti jej priradenia k vytvorenej skupine používateľov sa používa transakcia SQ02.

infosada sq02

Komplikovanejšie a časovo aj náročnejšie riešenia na vytvorenie sú potom také, pri ktorých sa už vyžaduje doplnenie zdrojového kódu v programovacom jazyku ABAP pre ďalšie funkčné rozšírenie možností infosady (k tomuto pripravujem v rozsahu niekoľkých článkov podrobný popis vytvorenia zložitejšieho reportu).

Po založení skupiny používateľov a infosady, nám zostáva posledná časť a tou je dopyt.

Funkcia vytvárania dopytu sa vo všeobecnosti zameriava na rozmiestnenie všetkých dôležitých stavebných prvkoch finálneho reportu s možnosťou rozšírenia o ďalšie funkcie a doplnky (napríklad triedenie, farebné zvýraznenie stĺpca alebo automatický sumár zobrazených číselných hodnôt v stĺpci a podobne).

Podstata dopytu sa zakladá na vytvorenej infosade s možnosťou pre používateľa definovať v prehľadnom prostredí všetky potrebné tabuľkové a používateľsky vytvorené polia a zobraziť ich vo dvoch obrazovkách a to vo výberovej s možnosťou zadania vstupných dát pred spustením reportu a vo výstupnej obrazovke, kde sú potom už zobrazené požadované údaje finálneho prehľadu.

Pre vytvorenie, editovanie a spustenie dopytu sa používa transakcia SQ00.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *