sap query

SAP Query, oblasti a skupiny

Pre koncových používateľov je SAP Query ideálnym riešením, ako si definovať a vytvárať svoje vlastné reporty a to s minimálnou alebo žiadnou požiadavkou na vedomosti z vývoja v programovacom jazyku ABAP.

Vytvorenie reportu pritom nie je komplikované.

V podstate ide o jednoduchý výber tabuliek a následne vzájomné prepojenie tabuľkových polí medzi sebou v rámci používateľom nastavenej väzby. Na výstupe sa potom dáta môžu zobraziť ako tabuľky alebo údaje v prevedení ALV mriežky a podľa potreby je k dispozícii možnosť exportovať získané dáta do externého súboru vo formáte Microsoft Excel, alebo ako textový súbor.

Používateľ sa môže rozhodnúť, pre akú oblasť vytvorí finálny report.

V systéme SAP poznáme tzv. Query oblasti (do spustenia verzie systému SAP 6.4 boli označované tiež ako aplikačné oblasti), ktoré obsahujú rôzne prvky, infosady a priradené používateľské skupiny. K dispozícii sú tak pre používateľa možnosti pre vytváranie dopytov k svojim prehľadom vo dvoch rozdielnych oblastiach.

sap query
Štandardná oblasť

Oblasť je špecifická pre konkrétneho klienta. To znamená, že vytvorené dopyty budú v predvolenom nastavení prioritne dostupné v rámci daného klienta, pre ktorého boli používateľom vytvorené. Je tu ale možnosť transportu dopytov vytvorených v štandardnej oblasti do iných klientov pre rovnaký aplikačný server.

Globálna oblasť

Táto oblasť je naopak nezávislá od klienta a vytvorené dopyty sa tak používajú v rámci celého systému. Od verzie SAP 6.4, je veľa štandardných dopytov dostupných práve v globálnej oblasti. Rovnako aj tieto dopyty bude potom možné presunúť použitím transportu do iných systémov.

Nástroj SAP Query pozostáva z troch navzájom previazaných dôležitých častí a to zo skupiny používateľov, infosady a dopytu. Dôležitou informáciou pritom je, že používateľ musí dodržiavať nastavenú postupnosť pri ich vytváraní (tj. najskôr sa zakladá skupina, potom infosada a nakoniec dopyt, na ktorom bude postavený finálny report).

Ako ideálne riešenie v prípade triedenia množstva vytvorených reportov, sa ponúka použiť tzv. skupiny.

Query skupiny pomenované aj ako používateľské skupiny, sú v podstate jednoduchou kolekciou vytvorených infosád, ktoré boli k danej skupine priradené. Rovnaké systémové priradenie sa nastavuje aj z pohľadu používateľa a skupiny. Tým sa dosiahne stav, kedy pripravenú infosadu pre dopyt k prehľadu bude možné nájsť iba v definovanej skupine používateľov (napríklad s názvom „Kmeňové dáta“ alebo „Sklad“) a súčasne tak bude môcť túto infosadu používať pre vytváranie, alebo editáciu dopytu len používateľ s priradením k danej skupine.

Na vytvorenie skupiny používateľov sa používa transakcia SQ03.

sap query sq03

Query skupiny sú teda ideálnou možnosťou pre správcu (môže to byť napríklad vybraný skúsenejší používateľ, ktorý bude zakladať skupiny podľa potreby podniku), ako vytvoriť prehľadné triedenie, zoskupenie alebo tiež rozdelenie používateľov podľa oddelení a pripravených infosád pre dopyty k plánovaným prehľadom.

V nasledujúcom článku si napíšeme niečo o infosade.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *