sap query

SAP Query a niečo na úvod

Pravdepodobne sa zhodneme v tom, že prehľady (report) vždy boli a súčasne aj budú dôležitou súčasťou každého kvalitného podnikového informačného systému. Jednoducho, práve jednou z tých najdôležitejších vecí v „živote“ každého podniku alebo obchodnej spoločnosti, sú dáta.

Úplne každá činnosť generuje nejaké dáta a následne sú tieto dáta resp. informácie využívané vo všetkých činnostiach spoločnosti. Aby sa mohli vytvárať hodnotnejšie obchodné a prevádzkové rozhodnutia, treba mať k dispozícii nástroj pre korektne spracované údaje s kvalitným tabuľkovým alebo grafickým výstupom.

Systém SAP obsahuje už vopred pripravené programové transakcie, ktoré poskytujú používateľsky rôznu úroveň pohľadu na spracované podnikové dáta. Osobne som sa ešte nestretol so žiadnym zákazníkom, ktorý by používal iba štandardné transakcie (funkčne ako prehľady) dodávané spolu so systémom. Je to ale úplne prirodzené, pretože nemusia byť pre podnik alebo prevádzku vždy tým ideálnym riešením a preto sa úplne bežne vytvárajú aj nové, rôzne upravené prehľady z pripravených dopytov.

A práve na vytváranie prehľadov s použitím používateľsky obľúbeného systémového nástroja SAP Query, ako dostupného riešenia pre každého, sa zameriam v tomto a v nasledujúcich článkoch v rámci preberanej témy.

Začiatky nástroja Query neboli v podstate až tak jednoznačné.

Historicky bolo primárnym spôsobom pre generovanie zostáv (report), vytváranie programov v jazyku ABAP. Programátor tak mohol napísať zdrojový kód napríklad pre čítanie údajov z tabuliek, vytvoriť vzhľad vstupných a výstupných obrazoviek a to až po finálne prezentovanie získaných informácií v nejakej podobe pre používateľa.

Požadovaná úroveň pre programovanie bola ale vysoká a tak v spoločnosti SAP pripravili nástroj, aby si mohol používateľ bez potreby programovania (kto ale chce a má potrebné vedomosti, môže si programovaním rozšíriť prehľad o ďalšie možnosti a podobne), jednoduchým výberom z tabuľkových polí pripraviť svoj vlastný prehľad.

Aj keď tento nástroj bol v základe navrhnutý tak, aby si používatelia mohli jednoducho vytvoriť vlastné prehľady, v skutočnosti to nebolo až tak celkom ideálne pripravené riešenie aj vzhľadom na nastavenú spoluprácu s databázou.

Podľa dostupných informácií nebol nástroj Query vo svojich začiatkoch až tak veľmi populárny.

Spoločnosť SAP ale následným vývojom pripravila optimalizáciu tohto nástroja a v priebehu ďalších rokov od uvedenia jeho prvej verzie, predstavila v novom podnikovom systéme SAP 6.4 výrazne vylepšené indexovanie, rýchlejšie metódy čítania dát a prepracovanú podporu využívania logických databáz ako zdroju dát.

SAP Query sa tak začal považovať za dôležitého pomocníka pre každého používateľa.

Nástroj obsahuje základné a tiež aj pokročilé funkcie pre rôzne úrovne používateľov a pritom vo svojom základe zostáva jednoduchý na používanie. Ide teda o kvalitný nástroj s možnosťou spustenia v základnom alebo upravenom grafickom režime.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *