sap erp struktura blog

Štruktúra kategórií článkov

Dnes by som sa zastavil pri plánovanej podobe štruktúry jednotlivých kategórií článkov na tomto webe, ktorú budem v nejakom rozsahu samozrejme ešte upravovať, ale jednoducho s určitou myšlienkou bolo potrebné začať písať tento blog a tak aspoň niekoľko informácií k tejto téme.

Informácie k plánovaným úpravám ako aj všetky novinky vzťahujúce sa priamo k obsahu a aj možnostiam webových stránok projektu SAPERP, budú súčasťou kategórie Novinky a články zamerané na systém SAP, ale z pohľadu obecnej informačnej roviny, budú súčasťou kategórie Všeobecné informácie.

Jednou z oblastí, ktorú určite chcem na webe „podchytiť“, je aj predstavenie IT spoločnosti na slovenskom trhu, ktoré sa zaoberajú ponukou, podporou a implementáciou podnikových riešení od spoločnosti SAP – a práve tieto články budem písať v kategórii Firmy pre SAP.

A teraz k oblastiam, ktoré budú súčasťou aj plánovanej knižnice pracovných postupov.

Najskôr je to kategória Práca v systéme, ktorá obsiahne podstatnú časť všetkých systémových činností, ktoré bude môcť vykonávať, ak to tak môžem napísať, štandardný SAP používateľ.

Ďalej to bude nemenej zaujímavá kategória Nastavenia, ktorá ako už jej názov napovedá, pokryje články zaoberajúce sa rôznymi možnosťami nastavenia prostredia systému SAP, ktoré si používateľ môže sám nastaviť (súčasťou budú aj možnosti, pre ktoré bude treba mať vyššie používateľské oprávnenie než aké má štandardný používateľ, ale na to samozrejme upozorním v konkrétnych článkoch).

No a pre všetkých programátorov a súčasne každého, kto sa chce zaoberať aj vytváraním prehľadov a formulárov, bude k dispozícii kategória Programovanie (triedenie na oblasť ABAP, SAP Script a Query), kde chcem uverejňovať nielen samostatné články, ale aj väčšie články v podobe seriálov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.