se11 pole

Dátový slovník

Veľmi dôležitým nástrojom pre každého používateľa, ktorý vytvára Query reporty a samozrejme aj programátora v systéme so zameraním na databázové tabuľky a databázu ako takú, je dátový slovník.

Dátový slovník sprístupňuje používateľovi množstvo užitočných funkcií, ale asi tie najzákladnejšie sú možnosť prezerania a úpravy štruktúry existujúcich tabuliek a samozrejme vytváranie nových používateľských tabuliek (definovanie / vytvorenie polí, dátových prvkov, domén,..) s ich aktiváciou pre použitie v systéme vrátane spustenia nastavenej kontroly pre zistenie a odstránenie možných chýb pred aktiváciou tabuľky, ktoré mohli vzniknúť pri jej vytváraní.

Takmer každá práca v rámci programovania sa realizuje vo vývojovom klientovi systému SAP odkiaľ sa potom hotové riešenia presúvajú do testovacieho a následne po dôkladnom otestovaní do produkčného klienta. Dátový slovník je možné používať (podľa nastavenia oprávnenia používateľa) pre prezeranie dát v každom klientovi, naopak editácia a vytvorenie nových tabuliek výhradne len vo vývojovom klientovi.

Po spustení transakcie SE11 (zadaním jej technického názvu do príkazového riadku), sa zobrazí vstupná obrazovka..

abap sap se11

Zakladanie tabuľky cez uvedenú transakciu si podrobne popíšeme v niektorom v ďalších článkov k programovaniu, dnes si priblížime niektoré informácie k štruktúre tabuľky.

Ako príklad by som použil jednu z tabuliek, ktoré som si pripravil pre interný projekt evidencie práce. Po spustení transakcie SE11 do prázdneho poľa Databázová tabuľka zadám názov tabuľky a to ZXPRACA_DEF a potom klik na tlačidlo Zmena (alebo na tlačidlo Zobrazenie, v prípade prezerania).

V okne sa následne zobrazí štruktúra (záložka Polia) zadanej tabuľky.

sap se11

Niekoľko informácií k vybraným častiam štruktúry z obrázku..

Tabuľka

Ide o priestor pre dáta v určitej štruktúre a ako celok obsahuje všetky uložené údaje v tabuľkových poliach v rámci vytvorenej databázy systému SAP. Systém ponúka napríklad možnosť vytvorenia používateľských tabuliek so svojimi špecifickými vlastnosťami alebo aj tzv. transparentné tabuľky, ktoré sa používajú ako dočasné „úložisko“ pre spracovávané informácie.

Pre názov tabuliek, ktoré si môže vytvoriť používateľ, musí byť splnená podmienka a to, že začínajúce písmeno názvu tabuľky je Z alebo Y (klasické tabuľky priamo od firmy SAP môžu začínať na ľubovoľné iné písmeno abecedy).

Pole

Ide o dôležitú časť tabuľky, ktorá priamo obsahuje uložené údaje databázy. Dôležité je, že v rámci tabuľky treba mať aspoň jedno z polí označené ako kľúčové pole s tým, že toto musí byť umiestnené na začiatku tabuľky (kľúčové pole sa používa ako kritérium pre triedenie a vyhľadávanie dát so statusom jedinečnej identifikácie záznamu v tabuľke).

Dátový prvok definuje špecifické vlastnosti pre každé pole tabuľky a dátový typ zase formát pre jednotlivé dáta.

V prípade, ak by si chcel používateľ zobraziť obsah uložených dát v tabuľke, môže si dáta zobraziť kliknutím v hlavnom menu transakcie..

tabulka sap

tabulka sap

.. alebo aj kliknutím na túto ikonu zobrazenú v nástrojovej lište.

Následne by sa zobrazila vstupná obrazovka tabuľky (na zobrazenie obsahu tabuľky sa dá použiť aj transakcia SE16N), kde je možné zvoliť alebo zadať hodnoty pre filtrovanie neskôr zobrazených údajov.

sap tabulka se16n

Poznámka:

Nie je povinné čokoľvek vo vstupnej obrazovke vyplniť, ale ak používateľ spresní na vstupe čo chce zobraziť, potom rýchlejšie sa môže dosať k požadovaným údajom.

Potom už len stlačiť klávesu F8 a uložené dátové záznamy v tabuľke budú zobrazené.

Odporúčam každému používateľovi si preskúmať možnosti dátového slovníka SE11, samozrejme najlepšie v testovacom klientovi a tým získať cenné informácie k štruktúre tabuliek.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *