sap script

SAP Script a formuláre 4/6 – niečo na úvod

Niekedy v začiatkoch systému SAP vznikla požiadavka na možnosť vytvárania vzhľadu rôznych dokladov, ktoré by presne „kopírovali“ požiadavky podniku alebo zákazníkov podľa jednotlivých projektov. Prirodzene možnosť pre vytvorenie vizuálnej stránky dokladov (formulárov) sa postupne vyvíjala a v súčasnosti existuje viacero dostupných možností, ako formuláre v systéme SAP vytvárať.

Ako už bolo v minulých článkoch napísané, vytváranie formulárov môže pôsobiť ako „skladačka“ (náročnosť bude pritom definovaná len informačnými možnosťami, ktoré bude cieľový formulár poskytovať a samozrejme rozsahom programovania obslužného programu v zdrojovom kóde jazyku ABAP), pri ktorej ale je potrebné pripraviť niekoľko rôznych nastavení, doplniť zdrojový kód pre formulár v skriptovacom jazyku a samozrejme vytvoriť prepojenie na samotný tlačový program.

Skôr než sa pustíme do návrhu štandardného SAP Script formuláru (t.j. tzv. „inteligentné“ formuláre v ďalšom seriály ešte nebudeme vytvárať, to až neskôr 🙂 ), aspoň stručne si predstavíme niekoľko dôležitých transakcií, s ktorými sa budete v nasledujúcom seriály k téme vytvárania formulárov oboznamovať.

Transakcie:

SE71 – editor pre formulár, vytvorenie a editovanie dokladu
SE72 – zobrazenie alebo údržba štýlov (ide o štýly pre rozvrhnutie výstupu na tlačiarne) pre vybrané objekty
SE78 – administrácia grafických prvkov určených pre formulár
SO10 – vytvorenie a editácia štandardných textov pre formulár podľa vybraného jazyka

SE73 – údržba dostupných fontov (sú to sady fontov, systémové alebo tlačové fonty, prípadne čiarové kódy)
SE74 – možnosti pre konverziu formátov (import, export, alebo predlohy dokumentov)
SE75 – nastavenie pre SAP script (štandardné symboly, textové alebo grafické objekty)
SE76 – porovnanie prekladu medzi formulármi (definovanie zdrojového a cieľového jazyka) vrátane kontroly
SE77 – preklad pre definované štýly s výberom jazyka

Okrem týchto transakcií pre „štandardné SAP Script formuláre“, sú pre vytvorenie formulárov k dispozícii ďalšie nástroje, ktoré ale z pohľadu tvorby podkladov pre formulár budú riešiť pracovný prístup rozdielne. Ide totiž o transakcie pre prípravu inteligentných formulárov. Aj keď s týmto typom formulárov sa v najbližšom seriály ešte nebudeme zaoberať, aspoň malé info k transakciám.

SMARTFORMS – editor pre vytvorenie a editovanie tzv. inteligentných formulárov, vrátane nastavenia globálnych vlastností (atribúty a rozhranie formulára, globálne definície prostredia)

SMARTSTYLES – definovanie štýlov pre inteligentné formuláre (možnosť pre podrobné nastavenie štýlu, ktorý obsahuje informácie ohľadne formátovania textu s definovaním údajov pre hlavičku štýlu, formátu odsekov a znakových formátov)

A predsa ešte niečo..

Systém ponúka možnosť, ktorá prevedie štandardný SAP Script formulár na inteligentný formulár a to prostredníctvom menu transakcie SMARTFORMS a to spustením cez položku Pomôcky / Migrácia / Migrácia formulára SAPscript.

V nasledujúcom článku k téme, sa pozrieme na dôležitý program, ktorý zobrazí prehľad všetkých formulárov a to vrátane aj ich stručného popisu.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *