sap script

SAP Script a formuláre 3/6 – niečo na úvod

Úvodom treba priznať, že dnes to bude menej zaujímavá časť témy, ale keďže je súčasťou väčšieho celku podkladov, ktoré som napísal v rámci úvodných informácií k problematike SAP Script a tvorbe formulárov a teda nadväzuje na ďalšie články aj mimo tohto úvodného seriálu, tak nejako 🙂 sa nevyhnem uverejneniu.

Minulú časť sme ukončili príkladom na zdrojový zápis v jazyku SAP Script, pričom spustenie samotného skriptu sa vykonáva prostredníctvom programu vytvoreného v jazyku ABAP.

ABAP program získa potrebné údaje pre formulár z databázy, následne sa spustí programový kód v ktorom bude nastavené a programovo cez skriptovací jazyk pripravené rozvrhnutie pre výstup získaných údajov na cieľovom doklade (napríklad pre príjmový protokol, faktúru, objednávku, alebo dodací list odberateľovi). Následne sa zabezpečí výstup vytvoreného dokladu na tlačiareň, alebo odoslanie externého súboru vo formáte PDF alebo XLS mailom na príjemcu.

Samotný skriptovací jazyk má určité logické usporiadanie postupnosti príkazov a je ho možné sa aj celkom rýchlo naučiť. Dôležitá bude ale popritom dosiahnutá vedomostná úroveň používateľa z programovania v jazyku ABAP, pretože ako som už napísal, skriptovací jazyk je s ním funkčne previazaný.

Ako som už v rámci tohto seriálu naznačil, skriptovací jazyk je ale závislý od použitého klienta, takže keď sa spracujú nejaké úpravy v tomto jazyku v jednom klientovi, vykonané zmeny sa automaticky nezobrazia v ostatných klientoch. Preto je k dispozícii možnosť preniesť všetky pripravené SAP Script formuláre a zmeny v programovom kóde cez transport z jedného do druhého klienta (napríklad z testovacieho do produkčného klienta).

V rámci všeobecného popisu SAP Script problematiky, používateľ pri práci v systéme, z pohľadu dostupnosti komponentov, prichádza do kontaktu s týmito 5 časťami:

Editor kódu

Programovo bude editor automaticky spúšťať transakcia za predpokladu, ak sa používateľ rozhodne pre vytvorenie resp. editovanie riadkov s textom alebo pre programovanie v skriptovacom jazyku

Zdrojová databáza

Pri vytváraní podkladov sa použijú databázové tabuľky s využitím textov, štýlov, alebo symbolov pre formuláre

Programové rozhranie

Rozhranie sa použije k začleneniu SAP Script komponentov do aplikačných programov a súčasne aj pre kontrolu alebo skôr by sa dalo povedať, riadenie výstupu formulárov prostredníctvom tlačového programu

Štýly a formuláre

Tieto prvky sú vytvorené nezávisle na jednotlivých textoch v zodpovedajúcich transakciách a slúžia výhradne k zabezpečeniu rozvrhnutia pre výstup dokladov k tlači

Tvorba podkladov

Centrálny výstupný modul, ktorý sa zameriava na prípravu podkladov pre definované výstupné zariadenia s tým, že v sebe zahŕňa príslušné informácie k nastavenému formátovaniu

sap script form

To je pre dnes všetko.

V nasledujúcom článku sa pozrieme na zoznam dôležitých transakcií.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *