sap script

SAP Script a formuláre 6/6 – niečo na úvod

Ako som uviedol v minulej časti, na záver tohto úvodného seriálu sa pozrieme ešte na niekoľko odporučení.

Nezabudnite na komentár v kóde.

Pri písaní kódu v jazyku SAP Script, je dôležité všetky podstatné časti kódu zdokumentovať dopísaním textovej poznámky (označenie /* sa používa pre zápis komentáru) a to priamo do zdrojového kódu. Táto dôležitá „drobnosť“ neskôr zabezpečí prehľadnosť a hlavne rýchlejšie spracovanie dodatočných úprav v kóde.

Priebežne testujte výstup formuláru na tlačiareň.

Pri programovaní môže nastať situácia, kedy výstup nejakého dokumentu pripraveného ako formulár so scriptom, sa bude inak zobrazovať na obrazovke než ako bude spracovaný jeho výstup na tlačiarni. Preto sa odporúča pri testovaní formuláru (pred jeho odovzdaním koncovému používateľovi) vždy preveriť aj výstup dokladu na tlačiareň.

Vytvorený objekt môžete presúvať.

V prípade požiadavky na presun (možnosť voľby pre režim import, alebo export) scriptu s daným formulárom, vytvorených štandardných textových prvkov alebo štýlov medzi dvoma systémami so spresnením riadiacich parametrov, možno použiť program s názvom RSTXSCRP a to jeho spustením cez transakciu SE38 alebo SA38.

sap script form

Napríklad po úspešnom exporte objektov, systém zobrazí hlásenie o spracovaní..

V prípade, ak by pri exporte objektov vznikla chyba, systém bude používateľa o tom informovať zobrazením chybového hlásenia (napríklad: Objekt neexistuje alebo je chybný).

Pre zaujímavosť doplním ešte jednu informáciu.

Ak by bolo treba zistiť informáciu potrebnú k určeniu prepojenia medzi názvom formuláru a tlačovým programom, potom tieto údaje možno obratom získať zo záznamov z tabuľky TNAPR. Súčasne všetky typy výstupov (t.j. tlačová podoba dokumentu, faxová prípadne elektronická poštová správa) pre ktoré sa formuláre vytvárajú, sú uložené zase v tabuľke NAST. Výstup týchto správ možno spracovať programom RSNAST00 (spustiť cez transakciu SE38 alebo SA38).


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *