sap query

SAP Query a skupina používateľov

Skôr než si vytvoríme náš úplne prvý report v rámci SAP Query, musíme si vytvoriť skupinu používateľov, tj. miesto ku ktorému priradíme všetky vytvorené prehľady (report).

Najskôr stručné zhrnutie.

V minulých článkoch (SAP Query a niečo na úvod, SAP Query, oblasti a skupiny a SAP Query a infosada) sme si priblížili oblasť prehľadov vytvorených nástrojom Query a tiež aj základné SQ transakcie potrebné pre vytvorenie používateľských skupín, nastavenie infosady a dopytov, s ktorými bude používateľ pracovať pri vytváraní navrhnutých prevádzkových prehľadov.

Štandardne sa prehľad pripravený v rámci SAP Query vytvára po vzájomnom prepojení databázových tabuliek, prípadne aj s doplnením o zdrojový kód v jazyku ABAP, ak treba riešiť špecifické požiadavky.

Vráťme sa ale k vytvoreniu skupiny používateľov pre naše prehľady.

Spustiť transakciu SQ03..

sap query

Do poľa User group (skupina používateľov) zadáme názov SAPERP (alebo iný názov – jednoducho podľa toho, aký názov chceme skupine priradiť) a potom kliknúť na tlačidlo Create (Založenie).

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom doplníme popis (napríklad Skolenie) pre našu novú skupinu.

sap query

Nastavenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo Save (Uloženie) a skupinu používateľov vytvoríme pre štandardnú oblasť.

V stavovom riadku okna sa zobrazí systémové hlásenie..

sap query

V prípade potreby, je možné si ešte nastaviť v používateľskom profile automatické zobrazenie aktuálne založenej skupiny používateľov tak, aby sa po spustení transakcie SQ00 ihneď zobrazila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *