lsmw

LSMW spracovanie dát 5-6

Väčšinu nastavení pre automatické spracovanie údajov v transakcii LSMW máme už pripravené, zostávajú nám ešte posledné nastavenia a projekt bude pripravený.

Po označení kroku č.7 Specify Files pokračujeme stlačením klávesy F8.

lsmw
lsmw edit
.. klik na túto ikonu pre aktiváciu zmeny a potom rozkliknúť prvú položku Legacy Data (On the PC Frontend) v časti Files.

V nasledujúcej obrazovke treba zvoliť zdrojový súbor pre načítanie údajov k spracovaniu.

lsmw

Do poľa File zapísať cestu, kde je v počítači uložený pripravený súbor (informácie k súboru nájdete v prvej časti seriálu) pre import údajov do systému SAP a do poľa Name treba zadať nejaký popis k súboru. Ostatné položky v okne nastaviť presne podľa obrázku, aby boli údaje z externého súboru správne načítané. Nastavenie uložiť kliknutím na ikonu Disketa a potom stlačením klávesy F3 návrat späť do hlavného menu transakcie LSMW.

Ďalší krok č.8 s názvom Assign Files môžeme vynechať.

Dôležitá informácia:

Doteraz vytvorené nastavenia v budúcnosti už nebude potrebné znovu pripravovať, ale všetky ďalšie kroky pri opätovnom spustení automatu pre načítanie nových dát zo súboru bude potrebné znovu vykonať.

Nasleduje krok č. 9 Read Data.

lsmw

Stlačením klávesy F8 budú načítané hodnoty na vstupe.

lsmw

Stlačením klávesy F3 vykonáme návrat späť do hlavného menu transakcie LSMW a nasleduje krok č. 10 Display Read Data.

Zobrazí sa okno, v ktorom nie je potrebné nič zadávať keďže sa budú do systému SAP importovať všetky údaje z pripraveného súboru a pokračuje sa stlačením klávesy ENTER. Následne sa zobrazí nové okno, v ktorom budú zobrazené informácie k načítaným hodnotám zo súboru. Stlačením klávesy F3 vykonáme návrat späť do hlavného menu transakcie.

Pokračujeme krokom č. 11 s názvom Conver Data.

Po jeho spustení sa zobrazí obrazovka, kde sa nič nenastavuje a stlačením klávesy F8 sa opäť overí správnosť a pripravenosť dát z externého súboru. Stlačením klávesy F3 sa vrátime späť do hlavného menu transakcie LSMW.

Nabudúce si tému spracovania dát dokončíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *