lsmw

LSMW spracovanie dát 5/6

Väčšinu nastavení pre automatické spracovanie údajov v transakcii LSMW máme už pripravené, zostávajú nám ešte posledné nastavenia a projekt bude pripravený.

Po označení kroku č.7 Specify Files pokračujeme stlačením klávesy F8.

lsmw
lsmw edit
.. klik na túto ikonu pre aktiváciu zmeny a potom rozkliknúť prvú položku Legacy Data (On the PC Frontend) v časti Files.

V nasledujúcej obrazovke treba zvoliť zdrojový súbor pre načítanie údajov k spracovaniu.

lsmw

Do poľa File zapísať cestu, kde je v počítači uložený pripravený súbor (informácie k súboru nájdete v prvej časti seriálu) pre import údajov do systému SAP a do poľa Name treba zadať nejaký popis k súboru. Ostatné položky v okne nastaviť presne podľa obrázku, aby boli údaje z externého súboru správne načítané. Nastavenie uložiť kliknutím na ikonu Disketa a potom stlačením klávesy F3 návrat späť do hlavného menu transakcie LSMW.

Ďalší krok č.8 s názvom Assign Files môžeme vynechať.

Dôležitá informácia:

Doteraz vytvorené nastavenia v budúcnosti už nebude potrebné znovu pripravovať, ale všetky ďalšie kroky pri opätovnom spustení automatu pre načítanie nových dát zo súboru bude potrebné znovu vykonať.

Nasleduje krok č. 9 Read Data.

lsmw

Stlačením klávesy F8 budú načítané hodnoty na vstupe.

lsmw

Stlačením klávesy F3 vykonáme návrat späť do hlavného menu transakcie LSMW a nasleduje krok č. 10 Display Read Data.

Zobrazí sa okno, v ktorom nie je potrebné nič zadávať keďže sa budú do systému SAP importovať všetky údaje z pripraveného súboru a pokračuje sa stlačením klávesy ENTER. Následne sa zobrazí nové okno, v ktorom budú zobrazené informácie k načítaným hodnotám zo súboru. Stlačením klávesy F3 vykonáme návrat späť do hlavného menu transakcie.

Pokračujeme krokom č. 11 s názvom Conver Data.

Po jeho spustení sa zobrazí obrazovka, kde sa nič nenastavuje a stlačením klávesy F8 sa opäť overí správnosť a pripravenosť dát z externého súboru. Stlačením klávesy F3 sa vrátime späť do hlavného menu transakcie LSMW.

Nabudúce si tému spracovania dát dokončíme.


Zaujal Vás článok? 

Zvážte možnosť jeho zdieľania na sociálnych sieťach alebo dajte mi vedieť Váš názor resp. pripomienky k tomuto článku a to odoslaním správy cez formulár, alebo priamo na e-mailovú adresu info@saperp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *